A tanulmány áttekintést nyújt a 93/13/EGK irányelvhez kapcsolódó hivatalbóliság elvéről, elsősorban az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján. Az Irányelv rövid ismertetését követően a fogyasztó, majd a tisztességtelen szerződési feltétel fogalmát és problémakörét ismerteti, amelynek során már említést tesz az ex officio vizsgálat alkalmazására. Ezt követően tér rá a hivatalbóliság beható vizsgálatára, amely során kitér az Európai Unió Bírósága által alkalmazott elvek ismertetésére is. A Szerző tézisében nagyszámú bírósági ítéletet érint, aminek szükségszerű következménye, hogy az ítéleteket megalapozó tényállásokat nem részletezi, mindössze azok legfontosabb megállapításaira szorítkozik. A döntések vizsgálata tematikus rendben történik, az ítéletek egyes részeit a fejezet tartalmához igazítva emeli ki, ahol indokolt az időrendiségről is szólva. A mű záró fejezete kritikai észrevételeket tesz az uniós jogértelmezés és a tagállami jogrendek ütközése vonatkozásában.

A Szerző bírósági titkár a Budapest Környéki Törvényszéken,  Európa-jogi szakjogász és doktorandusz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam és Jogtudományi Karán.