Az időszerű ítélkezés nem csak jogos társadalmi igény, de normatív alapok is biztosítják – kiemelten fontos, hogy a bíróság elé kerülő ügyekben minél hamarabb jogerős döntés születhessen. Az ügyek részrehajlás nélküli, tisztességes módon és ésszerű határidőn belüli elbírálásának általános kötelezettségét az Alaptörvény is rögzíti.

A tanulmány a büntetőeljárás egyik új intézményét, a büntetvőgzést mutatja be. Ez a különeljárás az egyszerű megítélésű ügyek időszerű befejezésének hatékony eszköze, mely jelentősen csökkenti mind az ügyészség, mind pedig a bíróság munkaterhét.

A Szerző bírósági titkár.