A fogyasztói alapjogok között kiemelkedő jelentőséggel bír a fogyasztók információhoz, tájékoztatáshoz való joga, amely másik oldalról a fogyasztóval szerződő fél tájékoztatási kötelezettségeként is megfogalmazható. E jog/kötelezettség tényleges tartalma, terjedelme gyakran problémákat vet fel a gyakorlatban, továbbá a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás gyakran nehezen értelmezhető a fogyasztók számára. Különösen igaz ez a pénzügyi szektorokban, ahol a termékek, szolgáltatások általában olyan összetettek, bonyolultak, hogy azok megértése az átlagosan tájékozott, észszerűen eljáró átlagfogyasztó számára is komoly kihívást jelent, csakúgy, mint az információk mennyisége: még egy egyszerű fogyasztói hitelszerződés is hosszú, nem beszélve arról, hogy a szerződés szövegén kívül egyéb dokumentumok (általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, stb.) is szabályozzák a felek közötti jogviszonyt.

Jelen tanulmány elsődleges célkitűzése, hogy vázlatosan áttekintse a pénzügyi szektorban irányadó tájékoztatási szabályok fejlődését a rendszerváltástól napjainkig, majd a vizsgálódás fókuszát a fogyasztói hitelezésre helyezve részletesen kibontja a hatályos szabályozás tartalmát. A téma aktualitását egyrészt az adja, hogy a fogyasztói hitelezésre vonatkozó szabályozás hatálybalépése óta eltelt csaknem másfél évtized lehetőséget ad a számvetésre, másrészt 2023. október 30-án a hivatalos lapban közzétételre került és 2023. november 19-én hatályba is lépett a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló új uniós irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2225 irányelve (2023. október 18.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 2008/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) azzal, hogy a 2008/48/EK irányelv csak 2026. november 20-án veszti hatályát, így az idén elfogadott direktíva csak ezt követően kerül alkalmazásra. Ennek okán és amiatt, hogy az implementálásra is 2025. november 20-ig kaptak határidőt a tagállamok, az új irányelv szabályait jelen írás nem tárgyalja.

A Szerző vármegyei jegyző (Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal), megbízott oktató a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Pénzügyi Jogi Tanszékén.