Jelen tanulmány keretei között végzett kutatás célja annak vizsgálata, hogy mekkora a súlya a szakvéleménynek a jogi döntéshozatalban, illetve, hogy a szakvéleményben megválaszolt kérdések érdemben segítik-e a büntetőügyekben eljáró bíróságokat a büntetőjogi felelősség megállapítása és a megfelelő büntetés kiszabása körében. A tanulmány bemutatja a szakértőkkel kapcsolatos szabályozás fejlődésének hazai mérföldköveit, majd kitérek az igazságügyi szakértői tevékenység hatályos szabályozására. A Szerző kutatása során vizsgálta, hogy hol helyezkedik el a szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban, továbbá, milyen jelentőség jut a szakvéleménynek a bizonyítékok között, valamint hogy leggyakrabban milyen bűncselekmények esetén, és milyen kérdések megválaszolásában veszik igénybe szakértők „különleges szakértelmét” a bírók.

A tanulmány kizárólag az igazságügyi szakvéleménnyel foglalkozik, azon belül is az igazságügyi pszichológus, igazságügyi orvos és igazságügyi elmeorvos szakvéleményekkel, nem képezik tárgyát sem a magánszakvélemények sem az eseti szakvélemények.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Jogpszichológiai szakjogásza képzése keretében készült szakdolgozatként.