Az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások viszonya, az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás gyakorlati kérdései és következményei

2018. augusztus 17. dr. Pető Beáta

A tanulmány a törvényességi felügyeleti eljárások célját és sajátosságait, típusait, valamint az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások egymáshoz való viszonyát mutatja be, majd az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást, mint különleges törvényességi felügyeleti eljárást ismerteti. Ennek keretében kitér az eljárás céljára és sajátosságára, megindításának feltételrendszerére, az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás és a felszámolási eljárás viszonyára, az eljárás lefolytatására és a cég megszűntnek nyilvánítására, valamint a kényszertörlési eljárásra, mint az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás következményére és az esetlegesen felmerülő egyéb jogkövetkezményekre.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
TÁRSASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG
CÉGJOG