A vezető tisztségviselő felelőssége a harmadik személyekkel szemben

2018. november 23. dr. Dánielné dr. Kiss Ildikó

A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelősségét „külső” felelősségnek is nevezzük, mikor is a gazdasági társaság kifele irányuló kapcsolatai során őt e minőségében eljárva harmadik személyeknek okozott károkért terheli helytállási kötelezettség. Ebből a szempontból kiemelkedő jelentősége van a hitezőkkel szembeni felelősségének, melyre speciális szabályok vonatkoznak.

A vezető tisztségviselő felelősségének szabályozása a Ptk. hatályba lépésével jelentősen módosult. A vezető tisztségviselő „külső” felelőssége körében több kérdés, jogértelmezési feladat merül fel. A hitelezőkkel szembeni felelősség tekintetében a Ptk. kiterjesztett felelősségi szabályokat állapít meg a vezető tisztségviselő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben folytatott tevékenységére vonatkozóan, ha az eljárás végül a társaság jogutód nélküli megszűnéséhez vezet. Ebben a helyzetben a vezető tisztségviselőnek a hitelezői érdekek figyelembe vételével kell eljárnia.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
TÁRSASÁGI JOG
CÉGJOG