A kapcsolattartás joga, mint jogosultságok és kötelezettségek összessége és a szabályozás gyakorlata

2019. március 4. dr. Bíró Viktória

A tanulmány a bírói gyakorlat tükrében részletekbe menően vizsgálja meg a kapcsolattartás hazai és nemzetközi szabályozását. A téma igen szenzitív és széles érdeklődésre számot tartó jogterületet. A bíróság által történő kapcsolattartás szabályozása hosszú időre előre határozza meg alapjaiban a szülők és a gyermek életét, emellett a nem megfelelően szabályozott kapcsolattartás orvosolhatatlan következményekkel járhat a gyermek fejlődésében. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a jog által a gyermek érdekeit szolgáló megoldások és garanciák a gyakorlatban is érvényesüljenek.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG