A szülői felügyelet rendezésének jogi alternatívái

2020. január 14. dr. Medve Bernadett

A tanulmány a szülői felügyelet rendezésének lehetséges módozatait veszi górcső alá. A bevezető rész a szülői felügyelet fogalmi körének, a szülő-gyermek jogviszony jellemzőinek érintését követően a szülői felügyelet rendezésével kapcsolatos legfontosabb gyermeki jogokat taglalja. Ezt követően a Szerző rátér a tanulmány központi témájára, a szülői felügyelet gyakorlásának - a szülők közötti - megállapodás útján, illetve a bíráság általi rendezésére, annak lehetséges alternatíváira, gyakorlati kérdésköröket is feszegetve. A fejezetben nagy hangsúlyt fektet a témakört illetően manapság egyik legvitatottabb intézményre, a közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a váltott elhelyezés problematikájára. A tanulmány taglalja a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével összefüggő speciális eljárásjogi rendelkezéseket és az ezzel kapcsolatban a gyakorlatban felmerülő problémákat. A mediációról is szó esik, melynek - mint alternatív vitarendezési módnak - kiemelt jelentősége van a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével összefüggésben.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG