Péterek és Pálok - A birtokvédelem és szomszédjog összehasonlító elemzése környezetvédelmi kitekintéssel

2020. október 8. dr. Kajó Cecília

A Kúria Birtokvédelmi Joggyakorlat-elemző Munkacsoportjának (melynek jelen tanulmány Szerzője is tagja volt) jelentése megállapítja, hogy a jegyzők sok esetben eljárnak a hatáskörükbe nem tartozó szomszédjogi esetekben is. Mi lehet ennek az oka? Miért döntenek hatáskörükbe nem tartozó ügyekben és miért nincs ennek különösebb jogkövetkezménye? Korábbi birtokvédelmi jogalkalmazóként a jelen tanulmány Szerzője is többször hozott döntést birtokvédelmi és szomszédjogi ügyekben, így most e tanulmány keretében segítséget nyújt a jelen jogalkalmazóinak abban, hogy egyértelműbben elhatárolható legyen a két jogintézmény. A tanulmány záró fejezete érdekes jogesetekkel is segíti a megértést.

A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegélyszolgálat Egyesület titkára.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÁLLATVÉDELEM