Forrónyomos felderítés

2020. november 20. dr. Kovács Gyula

A forrónyomos felderítést gyakran (és helytelenül) azonosítják a forrónyomon üldözéssel - sokan nincsenek tisztában egyik szakkifejezés jelentésével sem. A forrónyomon üldözés és a forrónyomos felderítés egymással nem csereszabatos fogalmak. A forrónyomon üldözés egyfajta típusa az üldözésnek és részét képezi a forrónyomos felderítésnek; ez utóbbi pedig a késedelmet nem tűrő eljárási cselekmények és intézkedések körébe tartozik.

A tanulmány célja a jelzett terminológiai zavar megszüntetése: a Szerző egyfelől megkísérli „helyre tenni” a forrónyomon üldözés és a forrónyomos felderítés értelmezése körül kialakult problémát; másfelől ismerteti a forrónyomos felderítés jelentőségét, célját, feladatát és alapmodelljét.

A Szerző mb. oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, tudományos újságíró, az Obsitos Detektívek Lapjának főszerkesztője.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
KRIMINALISZTIKA
BŰNÜLDÖZÉS