A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során

2021. március 30. dr. Borombós Árpád

A tanulmány a Pp. és a Vht. tipikus kapcsolódási pontjaira koncentrál, különös figyelemmel azokra a területekre, ahol a végrehajtási eljárásban a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. A dolgozatkibontja a gyakorlatban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat, a mű terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül.

A Szerző bírósági titkár. A dolgozat a végrehajtó szakvizsgára készült.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
VÉGREHAJTÁSI JOG