Magyar reformtörekvések az Európai Unió antidiszkriminációs politikájának múltja, jelene és jövõje tükrében

2004. június 25. Horváth Dániel <>

Jelen dolgozat célja, hogy egy – nem csupán hazánkban – kiforratlan jogterület, az anti-diszkrimináció és az ennek lekûzdését szolgálni hivatott átfogó anti-diszkriminációs politika számára nyújtson segítõ jobbot azzal, hogy egységbe foglalja elsõként a honi jogalkotást és a jogalkalmazást - e kérdés megítélését illetõen – megosztó problémákat, majd a Közösség anti-diszkriminációs jogi-politikai környezetét, illetõleg annak fejlõdéstörténetét szemügyre véve, vázolja azt a lassan kiforrt követelményrendszert, amelynek figyelembevétele mind a tagállamok, mind pedig a tagjelölt országok részérõl szükséges elõfeltételét képezi az integrációs törekvések továbbvitelének.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
SZAKDOLGOZAT