Európai alkotmány - európai közigazgatás

2004. december 27. Dr. Nagy Péter <>

A hollandiai Maastrichtban aláírt, az Európai Uniót létrehozó szerzõdéssel az európai integráció olyan új fordulatot vett, amely - több, mint tíz év távlatából visszatekintve – visszafordíthatatlanná tette az európai közösség önálló államalakulatként való megjelenítését. Az ekkor aláírt szerzõdéssel rakták le a vertikális politikai integráció megvalósításának alapjait, mely alapozó szakasz az Európai Alkotmányos Szerzõdésnek elfogadásával zárult.

Az Európai Alkotmányos Szerzõdés - amennyiben hatályba lép - jelentõsen átalakítja az Unió eddigi mûködését, amely természetesen hatással az eddigi államok felett elhelyezkedõ irányítási, közösségi/uniós közigazgatási berendezkedésre is. Ennek megfelelõen megkerülhetetlenné válik az újonnan kialakuló alkotmányos rendben az Unió közigazgatási rendszerének meghatározása és fogalmi elemeinek definiálása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZIGAZGATÁS
EU-ALKOTMÁNY
TANULMÁNY