Kezdõ bûnözõk kézikönyve I.

2005. április 26. Dr. Magyar Elemér

A következõ 5 hétben részleteket közlünk Dr. Magyar Elemér ügyvéd úr "Kezdõ bûnözõk kézikönyve" c. mûvébõl. Amennyiben az írást érdekesnek találta, szerkesztõségünk megadja Önnek a szerzõ elérhetõségét, és Ön is rendelhet ezen rendhagyó és felettébb szórakoztató kiadványból.

Kezdõ bûnözõk kézikönyve
BBS-Info Kft., 2001
ISBN 963 440 154 6
Terjedelem: 215 oldal
Ára: 970 Ft

Elõszó

Írásomat elsõsorban azoknak ajánlom, akiknek a pénzmosásról a nadrágban felejtett ezres, a kerítésrõl pedig a kertjük széle, és nem egy strici jut az eszükbe.
Remélem, eme könyvecskét kellõ haszonnal forgatják majd mindazok, akik még nem szánták rá magukat az elsõ bûncselekményük elkövetésére, de azok is, akik - akár tud róla a hatóság, akár nem - már túl vannak rajta. Ahogyan filozófus hajlamú nyomozó ismerõsöm szokta fennhangon emlegetni a harmadik korsó tájékán: õ kétféle embert ismer, aki már volt, s aki ezután lesz büntetve. Ha az emberiség fejlõdéstörténetét a kriminalisztika és kriminológia sajátos optikáján keresztül tanulmányozzuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a marxista-leninista téveszmékkel ellentétben az embert nem a munka tette emberré, hanem a bûnözés. Állítom, a fáról is azért merészkedtünk le annakidején, hogy gyorsabban utolérhessük és agyonverhessük a szomszédos törzs tagjait. Vagy saját testvérünket, mint az irigy Káin. Késõbb a gyilkolás és rablás technikája egyre gyorsuló ütemben fejlõdött, a tudományos haladás élvonalát mindig ez jelentette.
A földgolyóbis különféle szegleteiben azóta is folyamatosan, váltakozó intenzitással dúl a népek közötti ellenségeskedés, idõnként a nyílt háborúskodás, ami a büntetõjog szakkifejezéseire lefordítva nem jelentett és valójában ma sem jelent mást, mint: tiltott határátlépést, betörést, rablást és kifosztást; aztán mindenféle terrorcselekményeket, gyilkosságokat, erõszakos közösülést, és így tovább. Csakhogy amennyiben ezeket a deliktumokat a Haza, az Isten vagy a magasztos Igazság nevében, netán az Emberi Jogok védelme érdekében a politikusok parancsára tömegesen követik el, azt hõstettnek, mindezeket együttesen utólag történelemnek hívják, viszont, ha az egyes ember a saját elhatározásából vetemedik ilyesmire - hivatkozzék bár a szerencsétlen mentségül bármire -, ugyanezeket bûncselekménynek, múltbeli összességüket pedig priusznak nevezik.

Folytatása következik...

  • kapcsolódó anyagok
KEZDŐ BÜNÖZŐK KÉZIKÖNYVE