Új teszt az európai fúziókontroll során?

2006. február 28. Dr. Szilágyi Pál <>

2004. május 1-én hatályba lépett az összefonódások versenyjogi ellenõrzésének elveit és módszereit megfogalmazó 139/2004/EK tanácsi rendelet, amely a hasonló tárgyú 4064/89/EGK2 rendeletet váltotta fel. Az új rendelet számos változást hozott az összefonódásokkal kapcsolatos szabályozásban, többek között megváltozott az összefonódások versenyhatásainak fogalmát meghatározó elvi jelentõségû cikkely is.
[...] A megfogalmazás szembetûnõ különbsége abban áll, hogy míg a régi megfogalmazás a hatékony verseny lényeges akadályozásának nélkülözhetetlen jogelemeként említi a gazdasági erõfölény kialakulását vagy annak erõsödését, az új szövegben az erõfölény már csak mint különös (tehát nem általános) feltételként jelenik meg. A jelen írásban feltett kérdés azonban az, hogy vajon a versenyhatás mibenlétének megfogalmazásával együtt változott-e lényegesen az e hatások kimutatását lehetõvé tevõ fúziós teszt is, vagy csak a régebbi teszt finomodott valamelyest.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
TANULMÁNY