Döntés-elõkészítés és nyilvánosság

2007. május 22. Gyõri Levente <>

...Nem véletlen tehát, hogy Alkotmány a közérdekû adatok nyilvánosságához való jogot a véleménynyilvánítási szabadsággal együtt, az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében garantálja.

Természetesen a közérdekû adatok megismerésének joga nem csak a döntés meghozatalában felhasznált adatokra terjed ki, hanem minden közérdekû adatra. A közérdekû adat meghatározását a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Avtv.) találhatjuk, melyet az Alkotmány kötelezése alapján az országgyûlés 1992. október 27.-én fogadott el. A jelen dolgozatban azonban csak azon közérdekû adatokkal kívánok foglalkozni, melyek a döntés-elõkészítés során keletkeztek....

A tanulmány a 2007. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alkotmányjog tagozatában a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága által felajánlott különdíjat nyerte el.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
OTDK DOLGOZAT