Az előzetes döntéshozatali eljárás a magyar polgári perjogban; a jogalkalmazás útvesztői

2008. november 17. Kisznyér-Szűrös Orsolya <>

Kisznyér-Szűrös Orsolya írásának témája nem elsősorban az előzetes döntéshozatali eljárásnak, mint közösségi jogintézménynek az átfogó elemzése, teljes körű bemutatása. A dolgozat sokkal inkább azt a célt tűzte ki maga elé, hogy – a probléma felvetések megalapozottságához szükséges betekintés biztosításán túl, magának az eljárásnak a bemutatása mellett - ezen jogintézmény magyar vonatkozásit és a hazai joggyakorlat esetleges problémáit tárja fel. A mű kiemelten kezelni a téma kapcsán felmerült ellentmondásokat, problémákat. A szerző szándéka szerint a feldolgozott irodalom és a saját véleménye alapján ezekre keres megoldást.

A dolgozat elsősorban a magyarországi joggyakorlatra vonatkozóan tesz megállapításokat, a szerző ennek érdekében több hazai bíróval készített a téma kapcsán interjút, melyek a dolgozatba beépítésre kerültek. Ennek célja egyrészt a jelenlegi helyzet feltárásának még pontosabbá tétele, másrészt a gyakorlatban megjelenő nehézségek megismerése. A téma alapos kifejtésének elmaradhatatlan része az eddigi hazai jogesetek elemző bemutatása is, amire szintén sor kerül a dolgozatban.

A szerző a mű írásakor a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
SZAKDOLGOZAT