A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben

2013. július 22. dr. Mikó Sándor

A tanulmány jogeseteken keresztül bemutatja, hogy a kártérítési perekben eljáró polgári bíróság milyen esetekben állapíthatja meg közigazgatási szerv jogellenes magatartását közigazgatási bírósági döntés nélkül. Az öt részre tagolt írás a jogellenességgel kapcsolatos alapvetéseket, a közigazgatási szerv mulasztásával és annak különleges eseteivel, a jogellenesség közigazgatási szerv általi elismerésének jogszabályban rögzített formáival, jogszabály téves értelmezésével és az okszerűtlen mérlegeléssel kapcsolatos jogellenességet mutatja be, valamint a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelését mint jogellenesség alóli kivételt.

A Szerző bírósági titkár (Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság). A Fővárosi Törvényszéken 1 évet töltött el, így a tanulmány összeállítása során törvényszéki bírák - különösen dr. Öcsödi Ágnes nyugalmazott bíró - gyakorlati tapasztalatait, hasznos tanácsait is felhasználta.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
KÖZIGAZGATÁSI JOG