Könnyű(?) testi sértés

2015. szeptember 9. dr. Szabó Szilvia

Az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítására való törekvés magában foglalja azt a követelményt is, hogy az eljáró bíróságok ítéleteikben egyezően minősítsék a vádlott terhére rótt bűncselekményeket. A testi sértés tekintetében mind a jogirodalomban, mind a joggyakorlatban két álláspont jelent meg: az egyik szerint a testi sértés bűncselekménynek kettő, a másik szerint egy alapesete van. A Büntető törvénykönyvről szóló - 2013. július hó 1. napján hatályba lépett - 2012. C. törvény végérvényesen el kívánta dönteni az ezzel kapcsolatos vitát, de vajon sikerült -e megvalósítani ezt az elképzelést? A kérdésre az 1978. évi I. törvény és a hatályos Btk. szövegezésének összevetése alapján talál megnyugtató választ a szerző.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG