A végrehajtási kifogás, különös tekintettel a becsérték, a díjjegyzék és a felosztási terv kapcsán előterjesztett végrehajtási kifogások bírósági gyakorlata

2015. szeptember 28. dr. Gyurik Anita

A jelenlegi gazdasági helyzetben és az ennek folytán megváltozott társadalmi- gazdasági viszonyok közepette, az emberek nehéz gazdasági helyzetük miatt nem tudnak eleget tenni kötelezettségeiknek. A végrehajtás foganatosítása során szembesülnek az adósok az állami kényszer érvényesülésének súlyával és terhével és ennek az életükre való közvetlen és tényleges kihatásával. Mindezek révén az eljárásban résztvevő felek, az előterjesztett kérelmek és beadványok egyre szélesebb, változatosabb és szerteágazóbb körét produkálják, ami egyre inkább új feladatok és kihívások elé állítja az azokat elbírálókat.

A bírósági végrehajtás számtalan jogorvoslatot kínál, melyek közül a gyakorlat által igazoltan a legjelentősebb a végrehajtási kifogás. Jelen írás a bírósági végrehajtás foganatosítása során igénybe vehető, a Vht. legfontosabb jogorvoslati eszközét, a végrehajtási kifogást elemzi. Felvázolja a leggyakrabban felmerülő és talán legproblémásabb végrehajtási kifogás típusokat, az azok elbírálása során felmerülő gyakorlati problémákat, valamint az ezen területeket érintően hatályba lépett rendelkezéseket, és a jogalkalmazás során felmerült problémákat és joghézagokat.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
JOGGYAKORLAT