Régi- új vagyonjog - Aktuális jogtörténet

2015. október 12. Kepesné dr. Bekő Borbála

A dolgozat kiemelt célja a figyelemfelhívás, a vagyonelkülönítés szabályainak a mielőbbi elsajátítása ugyanis elodázhatatlan feladat. Azok a személyek ugyanis, akik 2014. március 15-ét követően létesítettek, vagy létesítenek élettársi életközösséget Magyarországon, többnyire nem is sejtik, hogy – különösebb személyes elhatározás nélkül - egy 70-80 éve nem látott vagyonjogi rendszert valósítanak meg a mindennapokban, mely leginkább a házassági közszerzeményi rendszerrel rokonítható.

A jogalkotó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 516 §-a értelmében ugyanis az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszerként a vagyonelkülönítés szabályait vezette be, mellyel alapjaiban változik nemcsak az élettársi vagyonközösség megosztása iránti per lefolytatásának a tényleges menete, hanem az az eddig ki nem mondott napi bírói és általános joggyakorlat is, miszerint lényegében analógiát alkalmazunk az élettársak vagyonjogi viszonyainak a rendezésénél a házassági vagyonjog körében ismert gyakorlatot véve alapul.

A Szerző törvényszéki bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ÚJ PTK