A családjogi tartás a Ptk. Családjogi Könyvének tükrében

2017. április 10. Dávidáné dr. Bacsó Marianna

A publikáció a családjogi tartás körében az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével bekövetkezett jogszabályi rendelkezésekkel foglalkozik, rámutatva a korábban hatályban volt családjogi törvénnyel (Csjt.) azonos szabályozásra, az attól való eltérésekre, illetve kiemeli az új rendelkezéseket, továbbá párhuzamot von a régi és az új törvényi szabályozás között. Külön taglalja a tartás különös eseteit, összefoglalva azok lényegét és jellemzőit. Kitér a bizonyítás kérdésére, valamint a gyakorlati alkalmazás során szerzett tapasztalatokra.

A Szerző bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
CSALÁDJOG