A végrehajtási kifogás, különös tekintettel az ingó- és ingatlan lefoglalásával és az árverési hirdetménnyel összefüggésben előterjesztett végrehajtási kifogás elbírálásának bírósági gyakorlatára

2017. június 12. dr. Molnár-Bencsik Anett

A mű célja, hogy átfogó képet nyújtson a végrehajtási eljárás során igénybe vehető jogorvoslatokról, továbbá részletesen bemutassa a végrehajtás foganatosítása körében igénybe vehető végrehajtási kifogás, mint a bírósági végrehajtástól szóló 1994. évi LIII. törvényben biztosított jogorvoslat szabályait.

A titkári munka egyik kiemelkedő része a végrehajtás foganatosítása kapcsán a végrehajtási kifogások elbírálása, mint a legnagyobb relevanciával bíró jogorvoslati forma, hiszen elbírálása a végrehajtási jog, a bírósági gyakorlat széleskörű, átfogó ismeretét követelik meg.

A gyakorlatban felmerülő valamennyi kifogás típus elemzése rendkívül terjedelmes lenne, így a dolgozatomban néhány – viszonylag – gyakrabban előforduló kifogás fajtát sorakoztatok fel, bemutatva a kialakult bírói gyakorlatot.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VÉGREHAJTÁSI JOG