Az átmeneti nevelésbe vétel jogszabályi változása és gyakorlati megvalósulása a nevelésbe vétel során

2017. augusztus 11. dr. Bana-Nagy Adrienn

A dolgozat egy átfogó képet ad a gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás rendszeréről, különös tekintettel a nevelésbe vétel kérdéskörére, pár gyakorlati példa bemutatásán keresztül is. A gyermekvédelem rendszerének megismeréséhez szükséges egy kicsit kitérni a gyermeki jogok bemutatására is, erről is szó esett a dolgozat első felében. Mind a nemzetközi, mind a hazai jogrendszerben hosszú idő telt el mindaddig, amíg a gyermeki jogok érvényre juttatása, tiszteletben tartása és védelme egyetemessé vált, amely fejlődési folyamatban kiemelt szerep jutott a New Yorkban, 1989. november 20-án az ENSZ által elfogadott gyermekjogi egyezménynek. Ez az egyezmény hazánk jogalkotására is döntő hatással volt, hiszen gyermekvédelmi törvényünk 1997-ben ezen egyezmény szellemiségében született meg. Azonban már régóta érezhető, hogy a számtalan módosítás, a kiegészítő alsóbb szintű jogszabályok szaporodása és mind inkább átláthatatlan rendszerré válása, valamint az időközbeni, mind a gyerekvédelem, mind a hazai, uniós és nemzetközi jogi környezet változása miatt lassan elérkezetté válik az idő egy teljesen új gyermekvédelmi törvény kodifikációjának megkezdésére.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKVÉDELEM