Címke: gyermekvédelem

A gyermekprostitúció jogi szabályozásának alakulása, megelőzésének irányvonalai

A tanulmány a gyermekkorúakkal, fiatalkorúakkal, mint a gyermekprostitúció áldozataival foglalkozik, kizárólag sértetti oldalon vizsgálva a tizennyolc év alattiakat. A témakört érintő magyar és a nemzetközi jogi szabályozást mutatja be, ismertetve egyrészt a gyermekprostitúciót érintő nemzetközi és uniós egyezmények legfontosabb rendelkezéseinek irányát, valamint azt, hogyan hatott a hazai szabályozásra a külföldi jogszabályok implementálása. Az írás ismerteti a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, majd kitér a Szabálysértési törvényre, jogeseteken keresztül bemutatva a releváns bírói gyakorlatot. A tanulmány foglalkozik a prostitúció és a gyermekkereskedelem közti kapcsolat feltárásával, kiemelten fontosnak tartja ugyanis a gyermekek prostitúcióba való sodródása okainak feltárását. Bemutatja továbbá a megelőzéssel és a...

A megelőző pártfogó felügyelet gyakorlati tapasztalatai Magyarországon

A tanulmány a megelőző pártfogó felügyelet bevezetésének jogpolitikai és kriminológiai indokaiból kiindulva mutatja be a jogintézmény sajátosságait. Kitér a gyermekjogokkal és a pártfogó felügyelettel foglalkozó nemzetközi dokumentumok ismertetésére. Emellett részletesen bemutatja a megelőző pártfogás elrendelésének részletszabályait, illetve a végrehajtás foganatosítását is. A jogintézménynek a jogágak rendszerében elfoglalt rendszertani helyét figyelembe véve vizsgálja az egyes jogágakkal való kapcsolatát . A megelőző pártfogás elméleti szabályozása mellett a tanulmány nagy hangsúlyt fektet a jogintézmény gyakorlati alkalmazása során tapasztaltak bemutatására. A megelőző pártfogást a statisztikai számok tükrében is vizsgálja, emellett a szerzőnek a Pest Vármegyei Kormányhivatal Pártfogó Felügyeleti Osztályán 2023. május 9. napján tett...