A szabálysértési jog szankciórendszerének gyakorlati alkalmazása és annak nehézségei

2017. december 14. dr. Mócza Réka

Jóllehet szabálysértési törvényünk szankciórendszere igen nagy mozgásteret ad a jogalkalmazónak az adott elkövetővel szemben kiszabható leghatékonyabb joghátrány tekintetében, azonban a gyakorlatban számos olyan nehézség merül fel, mely gátat szabhat ezen joghátrányok hatékonyságának. A tanulmány e terület problematikáját elemzi a szabályozás néhány speciális rendelkezésén keresztül.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
SZABÁLYSÉRTÉS