A biztosítási intézkedés jogi szabályozása és annak ellentmondásai a bírói gyakorlat tükrében

2018. január 18. dr. Horváth Orsolya

A biztosítási intézkedés gyakorlati alkalmazása során a jogi szabályozás ellentmondásossága fedezhető fel. A jogintézmény a Vht.-ben került szabályozásra, elrendelésére azonban még a kielégítési végrehajtást megelőzően kerül sor. Mivel a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem és annak elbírálása vonatkozásában a legtöbb jogszabályi rendelkezés tisztán polgári eljárásjogi jellegű, a gyakorlatban jogalkalmazási zavart okoz a tárgykörre vonatkozó szabályozás rendszere.

A tanulmány a jogintézmény szabályozásának ismertetése mellett vizsgálja azon feltételeket, melyek fennállása nélkülözhetetlen eleme a biztosítási intézkedés alkalmazhatóságának, továbbá részletesen kitér azokra a szempontokra, melyek alapján valószínűsíthető az elrendelés feltételeként megjelölt későbbi kielégítés veszélyeztetettsége.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
POLGÁRI JOG
VÉGREHAJTÁSI JOG