Címke: bírósági végrehajtás

Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban – különös tekintettel a végrehajtási kifogásra

A tanulmány témája a végrehajtási kifogás, mint a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos legnépszerűbb jogorvoslati eljárás – a Szerző bírósági titkárként munkája során napi szinten találkozik a jogintézménnyel. A tanulmány elején a végrehajtási eljárás fogalmát és főbb ismérveit mutatja be, majd a végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati rendszert, amit végül szűkít a végrehajtási kifogásra. Az írás olyan jogeseteket dolgoz fel, mellyel kapcsolatban a legtöbb esetben  -tapasztalata szerint – igénybe veszik a végrehajtási kifogást. A tanulmány bemutatja és elemzi a jogintézményhez kapcsolódó bírósági esetjogot és joggyakorlati tendenciákat. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Az ingatlan árverés hatályos szabályozása a bírósági végrehajtási eljárásban

A tanulmány egy gyakorló szakember seítségével nyújt betekintést a bírósági végrehajtás során foganatosított ingatlan végrehajtás szabályaiba és gyakorlati alkalmazásába. A Szerző hangsúlyozza, hogy az árverés nem egyik napról a másikra, továbbá nem a bírósági végrehajtók kénye-kedve szerint, hanem törvényben meghatározott, szigorú szabályrendszer szerint történik. A lehetőség mindvégig adott a tartozás rendezésére akár egyösszegben akár részletekben is. A Szerző végrehajtási jogi szakjogász, önálló bírósági végrehajtó-helyettes. Letöltés

  • 1
  • 2