A Vht. 183. §-a szerinti önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti nemperes eljárás szabályozása lényegében a végrehajtási törvény hatályba lépése óta változatlan maradt, azonban 9/2023. (VI. 20.) AB határozat rendelkezése megsemmisítette azt a rendelkezést, hogy a bíróság végzésével szembeni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A tanulmány ismerteti a bírósági gyakorlat lehetséges változását az elrendelő végzéssel szembeni esetleges jogorvoslat halasztó hatályának tükrében. Bemutatja a nemperes eljárás célját, az Alkotmánybíróság határozatát követő jogszabályi változást, valamint a jelenlegi bírósági gyakorlatot, kitérve az Alkotmánybíróság tisztességes eljáráshoz való jog és a tulajdonhoz való jog gyakorlatára. Részletesen taglalja a határozat alapjául szolgáló ügyet és a határozat lényegi rendelkezéseit, konklúziót vonva a jövőbeli gyakorlat alakulására és az eljárást érintő lehetőséges jogalkotói feladatra.

A Szerző bírósági titkár.