Címke: digitális bíróság

Távmeghallgatás a civilisztikai eljárásokban

A bíróságok digitalizációjának fontos építőköve a távmeghallgatás országos szintű bevezetése. A tanulmány átfogóan ismerteti a távmeghallgatás hatályos civilisztikai jogszabályi hátterét, jogi szabályozását. Nemzetközi kitekintés keretében felvázolja az uniós tagállamokkal és harmadik országokkal biztosított alkalmazási lehetőségeket. Összefoglalja a távmeghallgatás használata mellett szóló érveket, a technológia alkalmazásának előnyeit, egyúttal szól a hazai bírósági tapasztalatokról. Végül a hatályos szabályozás tükrében áttekinti a távmeghallgatás jövőben prognosztizálható fejlődési irányait, fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. A Szerző bírósági titkár. Letöltés