Címke: egyéb publikáció

Humor a jogban

A nyárra való tekintettel ezúttal könnyedebb téma boncolgatását is megengedhetõnek tartottuk, ezért az Interneten keringõ számos humoros vagy fura jogi vonatkozású történetbõl, viccbõl, írásból készítettünk egy gyûjteményt. Reméljük mindenki talál majd benne szórakoztató, vagy éppen elgondolkoztató történeteket is. Letöltés

Háttéranyag a harmadik magyarországi Nagy Testvér Díjhoz (2003)

Háttéranyag a harmadik magyarországiNagy Testvér Díjhoz (2003) A magyarországi Nagy Testvér Díj átadását – immár harmadik alkalommal – a Soros Alapítvány támogatja Orwell: 1984 (részlet)“A telekép egyszerre volt vevõ- és adókészülék. Akármilyen hangot idézett elõ Winston – az egészen halk suttogáson kívül -, a készülék felvette. Sõt: ameddig a fémlap látómezején belül tartózkodott, nemcsak hallhatták, hanem láthatták is. Azt persze nem lehetett tudni, hogy egy adott pillanatban megfigyelik-e az embert. Bizonytalan volt, hogy a Gondolatrendõrség milyen gyakran és milyen rendszer szerint kapcsolódik be egy-egy magán-teleképkészülékbe. Még az is elképzelhetõ volt, hogy mindenkit állandóan figyelnek. Mindenesetre akkor kapcsolódhattak be akárkinek a...

TASZ-Álláspont (19.) – A büntetõ jogszabályok módosításáról

A kormány változtatni kíván a Büntetõ törvénykönyv egyes szakaszain. A Javaslatnak vannak üdvözlendõ és vitatható rendelkezései. Az Általános részi módosításokról A Btk-t módosító 1998. évi LXXXVII. novellának az általános részt érintõ rendelkezései olyan mértékben megkötötték az ítélkezõ bírák kezét, hogy lényegében általános iskolai matematikai feladattá silányították a büntetés kiszabását. A Javaslat olyan jogszabályi környezetet kíván helyreállítani, amely a bírák lehetõségeit nem korlátozza indokolatlanul a büntetéskiszabás során: eltörli a büntetéskiszabási középmértéket, és az enyhítõ szakasz alkalmazását nem köti olyan feltételekhez, melyek mellett csak kivételes esetben lehet eltérni a különös részi tényállásban meghatározott büntetési tételkerettõl. Az 1998-as módosítás azt eredményezte, hogy a...

Igazságügyi orvosszakértõ az un. “orvosi mûhiba” miatt indult polgári- és büntetõeljárásban

Tudomásunk szerint jelenben folyik az igazságügyi szakértõkre vonatkozó rendeletek módosítása. Ezért 10 év országos viszonylatban folyamatban volt konkrét jogeseteinek feldolgozása, és a Magyar Jog 1996. évi 10. száma 603-615. oldalán megjelent írásban foglaltak továbbgondolása, aktualizálása eredményeként a T. Jogalkotók és a tárgyban érintett Jogalkalmazók szíves figyelmébe ajánljuk alábbi gondolatainkat, s egyben véleményüket kérjük. Az orvosi tevékenység igazságügyi szakértõi megítélésében az 1990-es évek közepéig úgy polgári, mind büntetõ ügyekben viszonylag egységes és helyes volt a gyakorlat. A bíróság vagy nyomozóhatóság az ügyek többségében igazságügyi orvosszakértõi intézetet jelölt ki, amelynek általában igazságügyi orvostan vagy kórbonctan szakképesítéssel rendelkezõ szakértõje – legtöbbször a véleményezendõ...