Címke: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Változás januártól az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben! – Az ombudsman veszi át az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatait

Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2021. január 1-jétől az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladatait az alapvető jogok biztosa veszi át. Az ombudsman közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben, a vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően. Az ügyfelek ezen ügyekben is a korábban megszokott módokon fordulhatnak az alapvető jogok biztosához.

Munkahelyi pszichoterror – avagy a mobbing-jelenség – Milyen jogi eszközök állnak a zaklatott dolgozó rendelkezésére?

Emberi méltóságot sértő megnyilvánulások, verbális támadások, fullasztó munkahelyi légkör – amellett hogy kellemetlen és megalázó, a munkahelyi pszichoterror a hatékony munkavégzést is ellehetetleníti. De mit is takar pontosan a mobbing-jelenség? Kihez fordulhat a bántalmazott dolgozó segítségért? Milyen jogi eszközök állnak rendelkezésére?

Hátrányos megkülönböztetés a mindennapokban – A diszkrimináció fajtái és hazai szabályozása

Egy meleg pár ingatlant szeretett volna bérelni, azonban amint a tulajdonos megtudta, hogy homoszexuálisok, megtagadta tőlük a lakásának kiadását. Egy sztómás beteget egy fürdőből tessékeltek ki, a betegségének következménye – a sztómazsákja – miatt. A közelmúltban előforduló esetek iskolapéldái a hátrányos megkülönböztetésnek, az előbbi a szexuális irányultságú, utóbbi az egészségügyi alapú diszkriminációra példa.

Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban – Különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre

A tanulmány – mind az idő síkján tallózó vertikális, mind a földrajzi tér értelmében vett horizontális kitekintéssel – részletesen bemutatja a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye szabályozását, a szabályozáshoz vezető okok feltárásával, példákat is hozva a szabályok megszegésére, megsértésük megelőzésére vagy az okozott kár, hátrány reparálására szabályozási és gyakorlati szinten. A Szerző azt az alapvetést vizsgálja meg, hogy a két alapelv valójában egy avagy két önállóan érvényesülő alapelv, továbbá azt mutatja be, hogy mennyire meghatározó, gyakorlatban is élő, sarkalatos alapelvekről van szó. A Szerző bírósági titkár, egyetemi hallgató szakjogászképzés keretében. Letöltés

Elkülönítetten oktatott cigány gyerekek – Fővárosi Törvényszék: Az EMMI megsértette az egyenlő bánásmód követelményét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megsértette a cigány etnikai kisebbséghez tartozó tanulók vonatkozásában az egyenlő bánásmód követelményét. – A Fővárosi Törvényszék 2018. április 10-én ítéletet hirdetett az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felperes által az Emberi Erőforrások Minisztériuma alperes ellen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított perben.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok esetjogának vizsgálata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén, különös figyelemmel a nőkkel szembeni munkahelyi diszkriminációra

A tanulmányban a foglalkoztatási diszkrimináció, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek rövid ismertetése és az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörei és az általa alkalmazott szankciók áttekintését követően az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok esetjogát tűztem ki célul bemutatni elsődlegesen a foglalkoztatás területén a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2