Címke: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő bánásmód és joggal való visszaélés a polgári jogban – Különös tekintettel a munkajogra és a munkaügyi perekre

A tanulmány – mind az idő síkján tallózó vertikális, mind a földrajzi tér értelmében vett horizontális kitekintéssel – részletesen bemutatja a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye szabályozását, a szabályozáshoz vezető okok feltárásával, példákat is hozva a szabályok megszegésére, megsértésük megelőzésére vagy az okozott kár, hátrány reparálására szabályozási és gyakorlati szinten. A Szerző azt az alapvetést vizsgálja meg, hogy a két alapelv valójában egy avagy két önállóan érvényesülő alapelv, továbbá azt mutatja be, hogy mennyire meghatározó, gyakorlatban is élő, sarkalatos alapelvekről van szó. A Szerző bírósági titkár, egyetemi hallgató szakjogászképzés keretében. Letöltés

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok esetjogának vizsgálata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén, különös figyelemmel a nőkkel szembeni munkahelyi diszkriminációra

A tanulmányban a foglalkoztatási diszkrimináció, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek rövid ismertetése és az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörei és az általa alkalmazott szankciók áttekintését követően az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a bíróságok esetjogát tűztem ki célul bemutatni elsődlegesen a foglalkoztatás területén a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2