Címke: Európai Tanács

Az Isztambuli Egyezmény alapelvei

A tanulmány röviden áttekinti azokat a jogilag is értelmezhető elveket, amelyek mentén az Európa Tanács az Isztambuli Egyezményt megszövegezte, és azokat az irányelveket, amelyek alapján a részes államoktól annak végrehajtását várja el. A tanulmány igyekszik választ adni mindazon kérdésekre, amelyek jelenleg is foglalkoztatják a magyar közvéleményt az Egyezmény szemléletével és ratifikálásának elhúzódásával kapcsolatban. A Szerző egyéni ügyvéd. Letöltés