Címke: infokommunikációs jog

Saját dolgozóik sodorhatják kiberveszélybe a cégeket – A cégek informatikai biztonságának elengedhetetlen feltételei

Hiába emelkedik évről évre a kiberfenyegetettség szintje, és hiába költenek egyre többet a vállalatok védelemre, a cégek informatikai területen dolgozó szakembereinek 77 százaléka gondolja úgy, hogy saját szervezete nem képes napjaink biztonsági kihívásaival megküzdeni. A probléma egyik leggyakoribb forrása az alacsony felhasználói tudatosság: ha egy cég alkalmazottai nincsenek tisztában az alapvető kiberveszélyekkel, könnyen áldozatokká válhatnak, és rajtuk keresztül veszélybe kerülhet az egész szervezet – hangsúlyozta Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) konferencián.

Infokommunikációs Szakmai Nap 2015 – konferencia beszámoló – Az internetes forgalomirányító szolgáltatásokról

2015. október 16-án a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK), az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (IKJK) és a Magyar Jogász Egylet Média és Reklámjogi Szakosztálya közös szervezésében került sor az Infokommunikációs Szakmai Nap konferenciasorozat 2015-ös rendezvényére a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében.

Az adatkezelési tájékoztatók és szabályzatok kötelező tartalmáról – A NAIH részletes ajánlása cégek számára az Infotv. megfeleléséhez

A NAIH eddig csak egy-egy adott ügyben hozott határozatában fejtette ki, mik az elvárásai az Infotv-ben meghatározott általános adatvédelmi tájékoztatási kötelezettség gyakorlati teljesítésével kapcsolatban. A NAIH most egy részletesebb ajánlást is kiadott arról, hogyan is felelhetnek meg a cégek az Infotv. vonatkozó követelményeinek. Ajánlásában a NAIH pontról pontra tisztázza az adatkezelési tájékoztatók és az adatvédelmi szabályzatok elvárt tartalmát – több kérdésben is szigorúbban, mint az Infotv. Az ajánlás kibocsátása jelentős mérföldkő a NAIH gyakorlatában, és fontos, korábban bizonytalan kérdéseket tisztáz a cégek számára. A NAIH elvárásainak a gyakorlati megvalósítása ugyanakkor számos új kérdést is felvet, amiket szintén érdemes részletesebben megemlíteni.

Sütiszörny megérkezett! A cookie-k használatának jogi szabályozása

A cookie-k használatára vonatkozó EU-s jogi szabályozást legtöbbször csak Sütiszörnnyel, a Szezám utca édesszájú figurájával (“Cookie Monster”) illusztrálják. Miért olyan ijesztő az új jogszabály, hogy egy szörnyhöz hasonlítják? Az írás ismerteti az új cookie szabályokat és az EU-s gyakorlatot (milyen formában kell beszerezni a felhasználók hozzájárulását, miről kell tájékoztatni a felhasználókat, mikor nincs szükség a felhasználók előzetes hozzájárulására). A szerző írásában röviden bemutatja az USA, valamint az angol (ICO) és a francia (CNIL) adatvédelmi hatóság gyakorlatát, valamint az iparági kezdeményezéseket. Végül megvizsgálja, milyen konkrét lépéseket lehet tenni a megfelelőség vizsgálata érdekében. Letöltés

Konferencia a munkahelyi adatvédelemről

Konferencia a munkahelyi adatvédelemről

Neves szakemberek részvételével országos konferenciát szervez 2012. december 6-án a munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdéseiről a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete (IKJK), és a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke.

Fogva tartott nyilvánosság?

Fogva tartott nyilvánosság?

Úgy tűnik, hogy a kormányzó erők egyre jobban „kerülgetik a forró kását” a társadalmi részvétel és az információszabadság kérdéseiben: az egyik pillanatban súlyosan korlátozó törvényeket fogadnak el, a másokban pedig visszavonják az ilyen irányú javaslataikat. Mindez élesen mutat rá, hogy e területek a gazdasági érdekek súlyos szorításában vannak.

Jogalkotási mérleg

Jogalkotási mérleg

Az elmúlt egy év jogalkotása valóban forradalmira sikeredett, hiszen az elfogadott 266 törvény és 172 országgyűlési határozat jelentősen felülmúlja a korábbi ciklusok első éves teljesítményét. A kormány terveinek megfelelően az őszi ülésszak hasonlóan „forrónak” ígérkezik, holott mind többen – még a kormánypártok soraiban is – érvelnek a megfontoltabb jogalkotás mellett.

  • 1
  • 2