Címke: jogászképzés

A diploma még nem ad munkát (részletek)

“Nincs érdemi kapcsolat a képzési kínálat és a munkaerõpiac között – állította több szakember. A kereslet hullámzása 3-4 éves ciklusokat jelent, miközben egy megfelelõ pályaorientációhoz legalább 7-9 évre kellene elõre látni. Így az egyetemre jelentkezõk olyan szakokra tódulnak, ahol pillanatnyilag jók a lehetõségek, de lehet, hogy mire végeznek azon a területen is túlkínálat lesz szakemberekbõl.” (Megjelent: 2003. január 31.) Letöltés

Jogászpálya: kitehetõ a megtelt tábla? (részlet)

“Problémát jelent, hogy az ügyvédségen kívül más jogi pályák – ügyészség, bíróság – csak nagyon kevés végzõst tudnak alkalmazni. Az ügyvédi pálya ennek ellenére nem vált teljesen zárt közösséggé. Kitörési pontot jelenthet ezen a területen a specializált tudás: az orvos-jogászok vagy a jogász-közgazdászok iránt komoly kereslet mutatkozik.” (Megjelent: Felsõoktatásról felsõfokon, 2003. március) Letöltés

Bizonytalan jövõ elõtt a divatszakmák (részletek)

“Azoknak van igazán komoly esélyük a biztos elhelyezkedésre, akik már az egyetemi, fõiskolai tanulmányaik alatt megpróbálnak leendõ szakmájukban állást keresni.” (Megjelent: Egyenes út az Egyetemre – FISZ, 2003. január) Letöltés

Francia jogászdiploma az ELTE-n

“A hallgatók az ELTE jogi diplomájával párhuzamosan megszerezhetik az Université Panthéon-Assas (Paris II) speciális diplomáját is.” (Megjelent: Egyenes út az egyetemre, 2003. január) Letöltés

Joghallgatók elhelyezkedési esélyei

“Miközben a klasszikus jogászi pályák, az ügyvédi, a bírói és az ügyészi kar lényegében telítettek, évente egyre több friss diplomás végez a gombamód szaporodó jogi karokon. A folyamatos növekedést immáron a statisztika is nehezen követi, a jelenleg kilenc – jövõre már 10-11 -, jurátusoknak diplomát adó intézmény falait az idén mintegy 2500-2700 hallgató hagyta el. Az “igazi friss diplomások” számára azonban még csak hozzávetõleges becslések sem állnak rendelkezésre, hiszen a felsõfokú képzésben egyre magasabb az önköltséges, esetenként elsõ diplomához kötött kurzusokon részt vevõk aránya, melyeken a hallgatók jelentõs részét már “véndiákok”, azaz munka mellett tanulók adják.”(Megjelent: De jure magazin, 2002....

Pályakezdõ jogász állást keres (Részletek)

” – Kétfajta képzési filozófia érvényesül a világban – magyarázza Szalay Gyula, a gyõri Széchenyi Egyetem oktatási rektorhelyettese. – Az egyik szinte korlátlanul megadja a lehetõséget a diploma megszerzésére, ám nem garantálja a társadalom, hogy mondjuk a jogász el tud helyezkedni a saját szakmájában. A másik korlátozza a felvehetõk számát, s megpróbálja a képzést nagyjából hozzáigazítani a munkaerõpiac számszerû igényeihez. Az európai trend nem a korlátozás irányába halad.”(Megjelent: Népszabadság, 2003. június 28.) Letöltés