Címke: joggyakorlat

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények szabályozásának változása az 1978. évi IV. tv. és a Btk. összevetésében, valamint a kapcsolódó joggyakorlat

A kábítószerrel való visszaélés nem új keletű, már a korai időkben, az ókorban, illetve a törzsi nemzetek, civilizálatlan törzsek is használtak kábító hatású szereket, ezek a szokások továbbra is a mindennapjaink részének tekinthetőek. Éppen ezért tartom fontosnak e témát kiemelt módon kezelni. A tanulmányomban az 1978. évi IV. törvény és a jelenleg hatályos rendelkezéseket foglaltam össze, illetve a joggyakorlatban előforduló fontosabb jogszabályokat. A Szerző ügyészségi fogalmazó. Letöltés