Címke: köznevelési törvény

Alaptörvényt sért az óvodai felmentés és az iskolaérettség szabályozása – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az iskolaérettség kérdése egyedi, és esetenként szakmai mérlegelést is szükségessé tevő kérdés, a gyermekeknek alkotmányos joguk van arra, hogy tanulmányaikat iskolaéretten kezdjék meg. Az iskolaérettség mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga, azonban az óvoda jelzéssel kell hogy élhessen az Oktatási Hivatal felé azokban az esetekben, amikor a szülő bármilyen okból elmulasztja benyújtani a vonatkozó kérelmet – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1437/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.

A különélő szülő jogai azóvodában és az iskolában – A Ptk. és a Köznevelési Törvény értelmezése és gyakorlata

Az iskolákban és óvodákban gyakran problémát okoz, hogy a tanárok és az óvónők nincsenek tisztában a különélő szülő jogaival, illetve ezzel kapcsolatban saját kötelezettségeikkel. Pedig a jogszabályi háttér egyértelmű. Fontos kiemelni: nem elég a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályait figyelembe venni, a Köznevelési Törvénnyel összhangban kell azokat alkalmazni. Cikkünk tisztázza a helyzetet.

Korlátozható alapjogok a köznevelésben – Alapjogokért Központ: A diszkriminációs tilalom az alaptörvénnyel összhangban áttörhető

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint az egyenlő bánásmódról szóló törvény megszületése óta összhangban van a vonatkozó alkotmányos rendelkezésekkel, és a nemrégiben elfogadott köznevelési törvénymódosítás alapján kiadható kormányrendelet nem lehet ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével.

Nem alaptörvény-ellenes a köznevelési és rendőrségi törvény – Elutasította az ombudsmani indítványokat az Alkotmánybíróság

Elutasította a köznevelési és rendőrségi törvény egyes rendelkezései ellen benyújtott ombudsmani indítványokat az Alkotmánybíróság (Ab), amely a többi között kimondta: nem sérti az alaptörvényt a gyermekek három éves kortól való kötelező óvodai nevelése és az iskolakerülő gyermekkorú diákkal szemben foganatosítható rendőri intézkedés.