Címke: kriminalisztika

Forrónyomos felderítés

A forrónyomos felderítést gyakran (és helytelenül) azonosítják a forrónyomon üldözéssel – sokan nincsenek tisztában egyik szakkifejezés jelentésével sem. A forrónyomon üldözés és a forrónyomos felderítés egymással nem csereszabatos fogalmak. A forrónyomon üldözés egyfajta típusa az üldözésnek és részét képezi a forrónyomos felderítésnek; ez utóbbi pedig a késedelmet nem tűrő eljárási cselekmények és intézkedések körébe tartozik. A tanulmány célja a jelzett terminológiai zavar megszüntetése: a Szerző egyfelől megkísérli „helyre tenni” a forrónyomon üldözés és a forrónyomos felderítés értelmezése körül kialakult problémát; másfelől ismerteti a forrónyomos felderítés jelentőségét, célját, feladatát és alapmodelljét. A Szerző mb. oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-...

Daktiloszkópiai nyilvántartás Magyarországon – Az ujj- és tenyérlenyomatok bűnügyi célú kezelése

A tanulmány elsősorban a daktiloszkópiai adatok adatvédelemi vonatkozásaival foglalkozik. Kitér mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban a daktiloszkópiai adatok létrejöttének, illetőleg nyilvántartásának történetére, érintve számos Európai Uniós joganyagot is. A Szerző által feldolgozott témakörnek meglehetősen kevés a „szakirodalma”. A tanulmány nem csupán a büntetőjoggal, hanem összességében véve az adatvédelemmel, valamint az uniós joggal foglalkozó szakembereknek és a téma iránt érdeklődőknek is számos újdonságot kínál. A Szerző törvényszéki titkár a Miskolci Törvényszéken. Letöltés

Nyomravezetői díj – avagy a milliókat érő információ

Milliókat érő információ

Nyomravezetői díj - Mikor tűzhető ki? Milyen információ bír értékkel a nyomozó hatóság számára?

Justizmord, avagy “az igazság megölése”  a modern büntetőeljárásban – Okok és következmények

Justizmord

Az igazságszolgáltatás áldozatai - Okok és következmények a modern büntetőeljárásban