A mediációnak a büntetőeljárás során azért kiemelkedő a szerepe, mert keretében a tettes és az áldozat személyes találkozása lehetőséget ad arra, hogy feloldódjanak azok a káros pszichés hatások, amelyek a sértettet érték a bűnelkövetéssel kapcsolatban. Ezen túlmenően arra is lehetőséget teremt, hogy az elkövető áldozata szemében nézzen és így szembesüljön a cselekménye következményeivel, amelynek folyományaként őszinte megbánást tanúsíthat, jóvátétel formájában pedig kompenzálhatja a sértettet ért sérelmeket.

A büntetőügyekben folytatott közvetítői eljárás eredményes lefolytatásának köszönhetően a társadalomnak kevesebbe kerül az elkövető (tekintve, hogy a büntetés-végrehajtás rendszerét nem terheli), a sértettnek okozott károk megtérülnek az elkövető által a folyamat eredményeként, ráadásul a büntető jogpolitikai célok is megvalósulnak, hiszen az elkövető felelősségvállalására, jóvátételére sor kerül. Mediáció esetén várható eredmény, hogy az elkövető a közvetítés révén megértette tettének súlyát, így a jövőben nagyobb eséllyel fog tartózkodni hasonló cselekmény elkövetésétől – ezzel tehát a prevenció elve is érvényre jut.

A Szerző bírósági titkár.