Címke: nemperes eljárás

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás 2020. március 1. napjától a járásbíróságok hatáskörébe tartozik – előtte a gyámhatóság hatáskörét képezte. Ennek következtében a kezdeti joggyakorlati tapasztalok alapján állapítható meg a kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárással kapcsolatos problémakör. Jelen tanulmány bemutatja a kapcsolattartás szabályozásának nemzetközi és hazai vonulatait, a kapcsolattartás tartalmát, formáit, a kapcsolattartásra vonatkozó határozattal szemben támasztott elvárásokat, valamint az eljárás megindításával kapcsolatos egyéb szabályokat (hatáskör, illetékesség, joghatóság, illeték, jogi képviselet). A Szerző bírósági titkár a Nagyatádi Járásbíróságon. A tanulmány alapja a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Családjogi Szakjogász képzése keretében írt szakdolgozat. Letöltés