Címke: Szabó Máté

A szabad belátáson alapuló nyilvánosságkorlátozás alkotmányellenes – Alkotmánybírósági határozat a nemzetbiztonsági törvény kapcsán

Alkotmányos követelményt fogalmazott meg a nemzetbiztonsági törvény kapcsán az Alkotmánybíróság (Ab): kimondta, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat vezetője nem tagadhatja meg szabad belátása szerint a tájékoztatást, csak akkor, ha annak teljesítése nemzetbiztonsági érdeket vagy mások jogát sértené, e döntés megalapozottságát pedig bíróság felülvizsgálhatja.

Első helyen az állampolgári közbizalom rangsorában – Justitia Regnorum Fundamentum díjat kapott Szabó Máté távozó ombudsman

Prof. Dr. Szabó Máté jogász-politológust 2007-ben választotta meg a magyar törvényhozás az állampolgári jogok országgyűlési biztosává. Az ombudsman mandátuma hat évre szól, ez az időszak 2013. szeptember 24-éig tartott. Szabó Máté hivatali ideje alatt, 2012. elején a korábban négy biztossal működő alapjogvédelmi rendszer helyén létrejött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, amelyben az ombudsman mellett a jövő nemzedékek és a nemzetiségek jogainak védelmével megbízott két helyettes dolgozik.

Tisztázatlan vezetékjogok

Tisztázatlan vezetékjogok

Alkotmányos jogokat és akár jogállami alapelvek sérelmét is megvalósító visszásságok miatt ismét az állampolgári jogok biztosának fókuszában a vezetékjogok kérdése.

Bírságolás fénykép nélkül? – Ombudsman: Hiányos és bizonytalan a közúti közlekedési törvény szabályozása

A jogállamiság elve és tisztességes eljárás azt követeli meg, hogy objektív felelősség keretében csak megfelelő bizonyítékok alapján lehessen megbírságolni a gépjármű üzembentartóját. Az ombudsman vizsgálata nyomán a belügyminisztertől kérte a közúti közlekedési törvény módosításának olyan kezdeményezését, amely az eljárás alá vont üzembentartó számára egyértelműen biztosítja a szükséges eljárási garanciákat.

A gondnokság alá helyezés ingatlan-nyilvántartási kérdései – Ki fizeti a díjat? – A földhivatalok ellentmondásos gyakorlatáról

A jogbiztonság követelményét sérti, hogy a bizonytalan jogi szabályozás miatt nem világos, ki fizesse a gondnokság alá helyezés ingatlan-nyilvántartási bevezetésének a díját: a gondnokolt, az ügygondnok, a bíróság, vagy a gyámhivatal? Szabó Máté ombudsman az esélyegyenlőség és az egyértelmű helyzet megteremtésére kérte a szaktárcát.

Problémák az egészségügyben – Az egészségügyi dolgozók munkafeltételeiről – Ombudsmani jelentés

A fejlesztések és beruházások dacára sokhelyütt hiányosak az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei, több ellátónál az eszközállomány az elmúlt 10 évben jelentősen elöregedett. A bérek méltatlanok a társadalmi hasznossághoz képest, kevesek a felelősséghez és az elvégzett munkához viszonyítva. Szabó Máté alapjogi biztos közzétette az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeiről hivatalból indított vizsgálatának jelentését.

Parkolási pótdíj-problémák – Törvényben kellene szabályozni a panaszok kezelésének módját – Ombudsmani jelentés

Nem volt mikuláscsomag az autóján, mégis postai értesítést kapott a jegy nélküli parkolásról és a pótdíjról. Mi több, így már csak a magasabb összegű – az alapdíj negyvenszeresét kitevő – pótdíj megfizetésére volt lehetősége. Sorra érkeznek a hasonló panaszok Szabó Máté hivatalához az elmúlt években. További probléma forrása, hogy nincs olyan szabály, amely a parkolási panaszok kezelését rendezné. Az ombudsman a miniszter intézkedését kérte.

  • 1
  • 2
  • 9