Címke: személyiségi jogok

A képmáshoz való jog védelme a médiával szemben a polgári anyagi jogban

A magántermészetű tények, köztük a fényképek nyilvánosságra hozatala leggyakrabban a sajtó közreműködésével valósul meg, bár az internet egyes felületein akár a sajtó közreműködése nélkül is közzétehetők magántermészetű adatok. A tanulmány a képmáshoz való jog védelmét a polgári jog területén vizsgálja, ismertetve a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, azok jogalkalmazásban felmerülő kérdéseit, és a kapcsolódó alkotmánybírósági gyakorlatot is. A téma kifejtését a filozófiai kérdések főbb vonalainak ismertetésével kezdi, kitér az általános személyiségi jog polgári jogi tartalmára, hiszen a képmáshoz való jog is annak keretei között értelmezhető. Utóbb részletezi a képmáshoz való jog tényállási elemeit, külön tárgyalva a magánszemélyek és a közszereplők képmáshoz való...