Címke: végrehajtási jog

Végrehajtás a birtokvédelemben

Régi igénye a jegyzői birtokvédelmi eljárásokkal dolgozóknak, hogy a végrehajtással foglalkozzunk – nemrég egy szakmai nap keretében erre is sor került. A szakmai nap előadásának törzsanyagát tartalmazza a tanulmány azzal, hogy a Szerző a jogszabály-helyek citálása helyett inkább a szakirodalmi véleményeket, illetve bírósági (nemzeti és nemzetközi jogeseteket is), valamit jegyzői döntéseket tekinteti át benne, annak érdekében, hogy érdemi segítséget adjon a mindennapokban a jogalkalmazóknak. A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára. Letöltés

Különleges perek egy nem peres eljárásban – A végrehajtási perek speciális szabályai

Tanulmány azt járja körül, hogy miként kapcsolódhatnak perek egy nem peres eljáráshoz, nevezetesen a végrehajtási eljáráshoz. Az első, bevezető rész a végrehajtási eljárás hangsúlyos szabályait ismerteti röviden. A tanulmány a végrehajtási perek szabályanyagát dolgozza fel – a Vht. és a Pp. rendelkezéseit egyaránt figyelembevéve. A Szerző célja az általános szabályok ismertetése mellett a speciális rendelkezések kiemelése. A Szerző a Debreceni Egyetem joghallgatója. Letöltés