Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


terhesség - felmondás?

Bori Bori # e-mail 2015.05.06. 21:01

Az eseted igazolja, amit felvetettem: a munkátató letagadja, hogy tudomása lett volna a terhességről.
Az egyikünk ötlete egyszerűbb, nem sok tennivalót tartalmaz. ke05 eldönti, melyik út járhatóbb.

Bori Bori
laikus olvasgató, józan paraszt

sortie # e-mail 2015.05.06. 16:51

Bori Bori 2015.05.04. 19:36

Próbaidő alatt ne mondd meg, mert azonnal elküldenek, indoklás nélkül azonnal megtehetik. Nem tudod bizonyítani, hogy a terhesség miatt küldtek el, a munkáltató álláspontja az lesz, hogy nem tudott a terhességről. 1 állítás - 1 tagadás.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósága előtt fordul a bizonyítási kötelezettség!

Habár a munkáltató az alábbi esetben munkajogilag jogszerűen járt el, ugyanakkor az Egyenlő Bánásmód Hatósága némileg más álláspontot képviselt.

Hasonló jogeseteket -beleértve az egyezséget is- itt olvashat:

http://www.egyenlobanasmod.hu/…ek/jogesetek#…

Pl:

Kérelmező azzal fordult a hatósághoz, hogy munkáltatója, amikor tudomást szerzett arról, hogy gyermeketvár, azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszüntette a munkaviszonyát.

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, ezt követően a felek írásban kérték, hogy tűzzön ki a hatóság új tárgyalási napot, mert szeretnének előtte egyezséget kötni.

A kérelmező és volt munkaáltatója a hatóság előtt megegyeztek, az egyezségben a munkáltató vállalta,
hogy kérelmezőt az őt ért sérelmekért kompenzálja. Kérelmező az eljárás alá vont felajánlását elfogadta.2013. július

II.

Kérelmező kérelmében előadta, hogy 2009. január 7-től kezdett dolgozni eladóként az M. Bt.-nél eladó munkakörben, 2009. február 12-én szerzett tudomást arról, hogy 7 hetes terhes.
Orvosa tanácsára a munkahelyi felettesének állapotáról nem tett említést, azonban amikor
terhességének 10. hetébe lépett, váratlanul hívatta a felettese, és megkérdezte, valóban igaz-e
a hír, hogy gyermeket vár.

Kérelmező ekkor beszámolt a felettesének állapotáról, aki ígéretet
tett neki arra, hogy megvárják a terhesség 12. hetét, és a munkáltatói jogkör gyakorlóját csak
ezt követően tájékoztatják. Kérelmező tovább dolgozott, azonban 2009. április 1-jén a
munkáltatói jogkör gyakorlója az irodába hívatta, ahol közölte vele, hogy munkaviszonyát
megszüntetik, azonnali hatállyal a próbaidő alatt. Kérelmező ezt követően máshol nem talált
munkát, így jogosultságot a gyes-re nem tudott szerezni. Sérelmezte, hogy munkáltatója a
terhességével összefüggésben szüntette meg a munkaviszonyát, holott még állapota
megengedte volna, hogy tovább dolgozzon.
Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy Kérelmező teljesítményével nem voltak
elégedettek, emiatt figyelmeztetésben is részesítették, majd mivel teljesítménye, a munkához
való hozzáállása továbbra sem javult, munkaviszonyát a próbaidő alatt megszüntették.
A hatóság széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le, ennek során meghallgatta a munkáltatói
jogkör gyakorlóján kívül az üzlet több dolgozóját, és Kérelmező közvetlen felettesét.

A Kérelmező megfelelő dokumentumokkal igazolta védett tulajdonságát, és az őt ért hátrányt.
Az eljárás alá vont elismerte, hogy nemcsak Kérelmező munkavégzésével voltak problémák,
rajta kívül az osztály többi dolgozója is figyelmeztetést kapott.

Kérelmező közvetlen felettese úgy nyilatkozott, hogy az osztály dolgozóinak munkáját
rendszeresen értékelte, ezzel szemben az eljárás alá vont a hatósághoz becsatolt 2009. március
5-i feljegyzésen kívül nem tudott olyan bizonyítékot szolgáltatni, amely Kérelmező nem
megfelelő munkavégzését támasztotta volna alá, arra nézve sem voltak konkrét bizonyítékai,
hogy kizárólag Kérelmező munkájában nem volt tapasztalható javulás.

Az üzletvezető,
valamint a drogéria osztály vezetőjének nyilatkozatait erre nézve a hatóság azért nem fogadta
el, mert ennek ellentmondott az eljárás alá vont által becsatolt „feljegyzés a beszélgetésről”
elnevezésű 7 db okirat tartalma, amely ezzel ellentétben éppen azt támasztotta alá, hogy
Kérelmező munkaviszonyának megszüntetését követően is voltak problémák a dolgozókkal a
munkavégzés minőségét illetően.

A munkáltató a próbaidő alatt- összhangban a Munka Törvénykönyvének 97.§ (2) bekezdés a)
pontjával-, azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszüntetheti a dolgozó munkaviszonyát,
melyet indokolnia nem kell, azonban intézkedése nem sértheti a rendeltetésszerű joggyakorlás
általános elvét, és az egyenlő bánásmód követelményét ekkor is be kell tartania.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Kérelmező terhességére az üzletvezető 2009.
március 20-a körüli időpontban az irodájában rákérdezett, azt tehát Kérelmező nem maga
jelentette be.

E körben a Hatóság felhívja az eljárás alá vont figyelmét, hogy munkaviszony
keretében nem tehető fel ilyen tartalmú kérdés a munkavállalónak – és az EBH Tanácsadó
Testülete által hozott 1/2007. TT számú állásfoglalás értelmezéséből az is következik, hogy
amely kérdések állásinterjún nem tehetők fel a munkavállalónak, azokra a munkaviszony
létesítését követően sem köteles a dolgozó válaszolni.

A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont nem bizonyította, hogy Kérelmezővel
szemben megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, és munkaviszonyát a próbaidő
alatt az Ebktv. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban szüntette meg. Az eljárás alá
vontnak sikertelen volt a kimentése arra nézve, hogy Kérelmező munkaviszonyának
megszüntetésére nem a terhességgel összefüggő ok miatt került sor.

A Hatóság megállapította, hogy az M. Bt. Kérelmező terhessége miatt megsértette az
egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a munkaviszonyát próbaidő alatt azonnali
hatállyal megszüntette.

A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő
magatartás jövőbeni tanúsítását, és Ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte.
2010. január

Bori Bori # e-mail 2015.05.04. 19:36

Próbaidő alatt ne mondd meg, mert azonnal elküldenek, indoklás nélkül azonnal megtehetik. Nem tudod bizonyítani, hogy a terhesség miatt küldtek el, a munkáltató álláspontja az lesz, hogy nem tudott a terhességről. 1 állítás - 1 tagadás. Amint letelik a próbaidő, azonnal elmehetsz táppénzre, a háziorvos fog állományba venni. Ha próbaidő után terhesen tovább dolgozol, a munkáltató azonnali hatállyal is megszüntethet, különös indokot találni nem könnyű, de nem lehetetlen.

Bori Bori
laikus olvasgató, józan paraszt

ke_05 # e-mail 2015.05.04. 14:24

Köszönöm!

Ugye terhességre hivatkozva alap esetben nem küldhet el. Viszont ugye itt a próbaidő közbeszól, nem kell megindokolni.

Azon gondolkodom, hogy ugye a kritikus 12 hét alatt bármi történhet. Tegyük fel, hogy bejelentem pl. 2 hét múlva, és elküldenek. Ne adj Isten történne valami, baba és munka nélkül kellene, hogy továbblépjek? :(

capisca #   2015.05.04. 13:36

Mi a teendőm? Mit javasolnak?

Ne mond meg a próbaidő végéig.

ke_05 # e-mail 2015.05.04. 13:19

KÉREM, SÜRGŐS!

Tisztelt Szakértők!

Azzal a problémával fordulok Önökhöz, hogy két hete írtam alá a munkaszerződést, amely 3 hónap próbaidőt állapít meg.Május 6-án kezdek majd dolgozni. Azonban 2 napja tudtam meg, hogy terhes vagyok, ugyanis csináltam egy tesztet. (Előtte két nappal még negatív lett!) Orvos még nem igazolta, nemsokára megyek hozzá.A kérdésem az lenne, hogy köteles vagyok szólni a munkáltatómnak? Ha igen, mikor? 12. hétig úgy tudom, nem is szoktak szólni. Értem, hogy a törvény védi a munkáltatót is, viszont a szerződés aláírásakor nem tudtam a babáról, tehát nem vezettem félre a munkáltatót. Mi a teendőm? Mit javasolnak?

Segítségüket előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.04.28. 17:16

Az attól függ, mikor törlik a munkáltatódat. Nagyon azért nem kell izgulnod.

www.kbs-ugyved.hu

pikikutya # e-mail 2015.04.28. 14:19

Tisztelt Fórum!
2007 óta határozatlan idejű munkaszerződésem van. jelenleg 2 hónapos terhes vagyok(munkáltatóm felé bejelentve) és felszámolják a Kft.-t ahol dolgozom.
Az a kérdésem,hogy ebben az esetben fog járni nekem a Gyed? Válaszukat előre is köszönöm!

Emma15 # e-mail 2015.03.31. 10:45

Köszönöm a választ!

Jah elnézést, akkor kölcsönvevő cég.
Tehát akkor a bérbeadóm a munkáltatóm és akkor él a védettségem a kölcsönvevő cégtől független? Vagyis attól független él a védettségem a bérbeadómmal szemben, hogy az aktuális kölcsönvevő cég a próbaidő alatt elküldött?

A kölcsönbeadó cégnél 3 hónap próbaidő volt, ami természetesen már lejárt. Ők nem kötnek ki újabb próbaidőt, hanem az épp aktuális kölcsönvevő cégnél van próbaidő mint most is az a 6 hónap volt.

Köszönöm válaszát!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.03.31. 10:33

Szerintem kevered a fogalmakat. Munkaerő-kölcsönzőnek nincs alvállalkozója, nem is lehet neki olyan. Talán a kölcsönbe vevőre gondolsz.
A te munkáltatód a kölcsönző - nem köthetnek ki újabb és újabb próbaidőt, ha változik a kölcsönbe vevő személye.

www.kbs-ugyved.hu

Emma15 # e-mail 2015.03.31. 09:28

Tisztelt Szakértők!

Egy munkaerő kölcsönző cégnél vagyok jelenleg július 15.-e óta. Áthelyezések miatt több alvállalkozó is foglalkoztatott már, a legutóbbinál 6 hónapos próbaidő volt (amiből csak 2-3 hónap telt el), és múlthét csütörtökön azt mondták hogy másnap már nem kell mennem. Jelenleg 6 hetes terhes vagyok, és azt tudom hogy próbaidő alatt bármikor felmondhatnak, ha jól olvastam máshol akkor az alvállalkozóval jogviszony nincs csak munkavégzés. Azt mondta a cégem hogy néznek másik helyet, de egyenlőre ez még nem történt meg, így úgymond lógok a levegőbe.
A múlthét pénteki napom és a tegnap ami normál esetben munkanap lett volna az akkor sehogy nem lesz elszámolva? Arra nem kapok semmilyen pénzt?
Továbbá az érdekelne, hogy a terhességet még nem jelentettem be, ha jól tudom már nem is kötelező egyből, viszont arra lennék kiváncsi, hogy a bérbeadómmal szemben él e védettségem és fogok e kapni GYED-et és a többi juttatást? Közöljem e most a bérbeadómmal a terhességet vagy várjak vele még?

Köszönöm a választ!

Dödölle1 # e-mail 2015.03.26. 15:14

A kormányhivatalokhoz kerülnek április elsejétől a családtámogatási ellátások

2015. március 25. 16:58

A családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás, mely éves szinten csaknem kétmillió állampolgárt érint.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel kerülnek kifizetésre. Kedvező azonban az ügyfelek számára, hogy a családtámogatással összefüggő kérelmeket ezután nem csupán a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel, a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani.

A családtámogatással kapcsolatos kérelmek 2015. április 1-jétől letölthetőek itt, a kormányhivatal honlapján.

sortie # e-mail 2015.03.26. 13:03

Vivi0904 2015.03.21. 17:23
Tisztelt Szakértők!
6 hetes terhes vagyok. Operátor vagyok egy multi cégnél, ahol 3-4 műszakban dolgozom, tehát elkerülhetetlen az éjszakázás. Mik ilyenkor a lehetőségeim? Egyedül a veszélyeztetett terhességre hivatkozott táppénzt vehetem igénybe 9 hónapon keresztül? Illetve, ha igen, hogyan zajlik ez? 2 hetente kell mennem nőgyógyászhoz igazolásért, majd a háziorvoshoz a táppénzes papírért, azután a munkáltatóhoz leadni azt?
Válaszukat előre is köszönöm!

Nem, ha más okból keresőképtelen akkor azzal is felveheti az orvos. (8-as kód egyéb megbetegedés)

Igen, főszabály, hogy kéthetente igazolják a keresőképtelenséget. Igazolhatja a házi/kezelőorvos is.

Igen, azt követően a munkáltatónak kell leadni.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

erika2120 # e-mail 2015.03.26. 11:57

Köszönöm. Itt egy korábbi bejegyzés alapján nem ennyire egyértelmünek tünt a dolog. (kovasza 2015.03.05-i bejegyzése )Ott azt írta, hogy köteles foglalkoztatni a gyerek 2-3 éves kora között és csak a GYES lejárta után mondhatnak fel.- ezért bizonytalanodtam el...

pazs #   2015.03.26. 11:51

A felmondás elleni védelem csak akkor véd, ha gyereknevelés céljából fizetés nélküli szabadságon vagy.

erika2120 # e-mail 2015.03.26. 09:39

T Fórum!

Segítséget kérnék a következőekben:Kislányom jelenleg 2,5 éves, de tavaly január óta dolgozom, gyes mellett. A GYES gyermekem 3 éves koráig kerül folyósításra, ami 2015.08. közepén jár le. Jelenleg átszervezés miatt létszámleépítések vannak munkahelyemen. Kérdésem az lenne, hogy vonatkozik -e rám a ygermek 3 éves koráig felmondási védelem, vagy az a munka melletti gyes esetén már nem ?

Segítségüket köszönöm

Vivi0904 # e-mail 2015.03.21. 17:23

Tisztelt Szakértők!

6 hetes terhes vagyok. Operátor vagyok egy multi cégnél, ahol 3-4 műszakban dolgozom, tehát elkerülhetetlen az éjszakázás. Mik ilyenkor a lehetőségeim? Egyedül a veszélyeztetett terhességre hivatkozott táppénzt vehetem igénybe 9 hónapon keresztül? Illetve, ha igen, hogyan zajlik ez? 2 hetente kell mennem nőgyógyászhoz igazolásért, majd a háziorvoshoz a táppénzes papírért, azután a munkáltatóhoz leadni azt?

Válaszukat előre is köszönöm!

Zengőbérci # e-mail 2015.03.19. 12:28

Így egy év után semmi.
A táppénz igényt az Ebtv. értelmében legfeljebb hat hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni.

szzsa # e-mail 2015.03.19. 10:20

Tisztelt Jogi Fórum! Abban kérném a tanácsukat, hogy 2014 máj 31 megszűnt a munkahelyem, ami határozatlan időre szolt. Június végén derült ki a terhességem , amikor 3 és fél hónapos voltam. Decemberben meg született az újabb családtag.A nagyobbik gyermekemmel 2014 áprilisában és májusában táppénzen voltam amit a munkáltató nem adott le az OEP-nek. Ebben az estben mi a teendőm?

kovasza # e-mail 2015.03.05. 20:50

Kedves Jana2015,

Olvasatom szerint még GYES-en vagy. A gyermeked 3 éves koráig nem mondhatnak fel. A gyermeked 2 éves korától bármikor visszamehetsz dolgozni és a gyermeked 3 éves koráig felmondási védelem alatt állsz. Tehát a gyermeked 2 és 3 éves kora között a munkáltatód köteles foglalkoztatni. Felmondani csak a GYES-ed lejárta után mondhat fel. Azonban a terhességed miatt így sem mondhat fel és ha időközben az elmúlt majd 3 évben bérfejlesztés volt a munkáltatódnál azt is köteles megadni neked.

Jana2015 # e-mail 2015.03.03. 20:16

Kedves Óbudafan!
Köszi a választ. Mivel én úja munkába szeretnék állni, ameddig csak terhességem engedi, így ragaszkodhatok az eredeti munkabéremhez, ugye? Köszi, Jana

malta9 # e-mail 2015.03.03. 17:06

Köszönöm! Akkor ezek szerint a rehabilitációs ellátásra nem vonatkozik.

ObudaFan # e-mail 2015.03.03. 17:05

Jana2015

Ha még nem mondtak fel, akkor a terhességed miatt már nem is mondhatnak. A munkaszerződésedben pedig a munkakör meg van határozva, azt módosítani csak közös megegyezéssel lehet.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

ObudaFan # e-mail 2015.03.03. 17:03

malta9

A nyugdíjas munkavállalónak nem jár, nyugdíjas munkavállaló az, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

malta9 # e-mail 2015.03.03. 16:04

Kedves Szakértők!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy tegnap valahol azt olvastam, hogyha valakinek rokkantsági ellátása is van, akkor nem jár meg a végkielégítés felmondás esetén. Ez vonatkozik a rehabilitációs ellátásra is? Igazából ezek egyike sem nyugdíjszerű ellátás 2011 óta.

Előre is köszönöm!