Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Versenytilalmi megállapodás

laki88 # e-mail 2012.09.29. 11:16

Sziasztok!

Ha a felmondáskor nem mondom el senkinek hogy melyik céghez megyek, akkor hogyan tudja kideríteni a volt munkáltató az új munkahelyem nevét? APEH kiadja nekik? A választ előre is köszi.

lucifer18 #   2012.05.05. 09:48

Tisztelt Fórumozók!

Lassan aktuálissá válik a lenti munkaszerződésem adott pontja!
Kérem segítsenek kérdésem megválaszolásában!

Köszönöm

lucifer18 #   2012.04.27. 18:40

Tisztelt Fórumozók!

Munkaszerződésemben ez a versenytilalmi rendelkezés található:
A konkurenciatilalom hatálya tartalmilag a xy tevékenységre, időben a munkaviszony megszűnésétől számított 12 hónapra, területileg Magyarországra vonatkozik. A fenti kötelezettségvállalás ellenértékeként a Munkavállaló munkaviszony megszűnésekor számított 6(X) havi átlagkeresete. Az ellenérték a munkaviszony megszűnésétől számított egy (1) év elteltével és akkor esedékes, ha a Munkavállaló a fent írt kötelezettségeket teljesíti.

Segítségüket szeretném kérni az alábbi kérdések megválaszolásában!

Kérdéseim:
(1) jól értem, hogy csak a 1 év lejárta után fizetik ki a kötelezettségvállalásom ellenértékét,ha nem szegem meg a versenytilalmat?
(2) jogszerű ez, hogy utólag fizetik ki?

Válaszukat előre is köszönöm

pazs #   2012.04.21. 16:34

Vagy csak simán helyezkedjen el, a volt munkáltató meg majd szól, ha ezzel baja van (nyilván ha bármilyen papírt kaptok tőle vagy a közjegyzőtől/bíróságtól, reagálnotok kell).

Egyjogász #   2012.04.21. 16:23

Ha a topicban visszaolvasol, megtalálod a választ a kérdésedre.

A versenytilalmi megállapodás érvényességi feltétele a munkavállaló magatartásának korlátozásához képest megfelelő ellenérték meghatározása. A bírói gyakorlat – az ellenértéket általában a munkaviszony megszűnésekor irányadó éves bruttó átlagkereset felében határozza meg annyi évre, ahány évre a versenytilalom szól.

Úgyhogy ez nem úgy működik, hogy nem helyezkedhetsz el, de ezért nem is fizetünk semmit.

Szerintem a legjobb, ha egy ügyvédet felkértek, hogy írjon nekik egy levelet, hogy bekaphatják... (Persze ezt egy kicsit cizelláltabban:)) )

GZSDT # e-mail 2012.04.21. 15:11

Tanácstalan vagyok, de hátha tud valaki segíteni nekem az alábbi munkajogi kérdésben:
Kislányom egy kereskedelmi kis cégnél helyezkedett el. Mikor munkába lépett egy titoktartási és versenytilalmi megállapodást írattak vele alá. Most hogy távozik a cégtől ( 10 hónap után) azzal piszkálják, hogy számon fogják kérni rajta amit aláírt. Amit aláírt az pedig nem más : " A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltató partnerkörébe tartozó cégnél vagy azok vegyesvállalatainál semmilyen tevékenység végzésére irányuló viszonyt- a munkaviszony megszűnését követő 2 évig munkavállalóként,sem egyéni, sem társas vállalkozásban- nem létesíthet. Amennyiben ezt megszegné 2 MFT kárátalányként a munkáltatónak egy össztömegben megfizeti."

Kislányom eléggé el van keseredve, mert hát 21 éve s fejjel nem gondolta át a dolgot mikor ezt aláírta. Most munkakeresésének lehetőségei igen korlátozottak lettek.

Laikusként utána néztem, miként rendelkezik a MT erről.
3. § (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

(2) A munkáltató a munkavállalót, az üzemi tanácsot, illetve a szakszervezetet köteles minden olyan tényről, körülményről, illetőleg ennek változásáról tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. A munkáltatót a munkavállalóval szemben ez a kötelezettség a munkaszerződés megkötését megelőző eljárás során is terheli.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során megfelelően irányadó a munkavállaló, az üzemi tanács és a szakszervezet tekintetében is.

(4) A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

(5) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

(6) A munkaviszony megszűnését követően az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség a munkavállalót csak ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodás alapján és legfeljebb három évig terhelheti. E megállapodásra a polgári jog szabályai az irányadók.

Kérdéseim:
1., Kit nevezünk munkáltatói partnernek? Akivel szerződéses viszonyban áll, vagy akitől szerződés nélkül, de rendszeresen vásárol. Utóbbi esetben arra a benzinkúthoz sem mehetne dolgozni a Lányom, ahol a Főnök rendszeresen tankolja céges autóját.
2., Jogszerűen járt el a kis cég, amikor ilyen tartalmú megállapodást íratott alá a gyerekemmel? Ellenszolgáltatás nélküli versenytilalmi megállapodást aláíratni ebben nem jártas munkavállalóval jogszerű?
3., Amennyiben jogszerűen járt el a munkáltató, miként helyezkedhet el a Lányom hasonló profilú, cégnél, úgy hogy leget tegyen a megállapodásban leírtaknak?
4., Ellenszolgáltatás nélküli ilyenfajta megállapodás megköthető?

Válaszukat előre is nagyon köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.04.07. 17:48
Blasius6 # e-mail 2012.04.06. 14:28

A versenytilalom megszegése esetén a következőt írják elő:
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Munkavállaló a konkurencia-tilalmat megszegi, úgy a fent megállapított összegű ellentételezésre való jogosultságát elveszti, és köteles a már megkapott összeget visszafizetni, valamit a fenti összegű ellentételezéssel ( a munkaviszony megszűnését/megszűntetését megelőző ha havi bruttó törzsbér együttes összege) megegyező nagyságú kötbért a Munkáltatónak megfizetni.
A másik oldalról is ez van megszabva. Így akkor a 6 havi ellentételezés élhet próbaidő alatt is?
Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.04.04. 12:04

A szerződés pontos ismerete nélkül hathavi. A versenykorlátozó megállapodás ellenszolgáltatása nem függ a munkaviszony hosszától. (Tulajdonképpen a tilalmi időszak hosszától sem függ, de azzal mégis arányosnak kell lennie. Úgy értem, alulról korlátosan.)

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2012.04.04. 11:05

Csak két havi, de biztosan van még olyan pont a szerződésben ami releváns.

joghallgató

Blasius6 # e-mail 2012.04.04. 10:07

Ha esetleg megoldhatò és annyit tudna még segíteni, akkor eltudom küldeni privàtba a teljes tilalmi részt.
Köszönöm.

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) #   2012.04.04. 09:16

Fontos még, hogy milyen egyéb kikötések vannak a versenytilalmi megállapodásban.

www.bodnarugyvediiroda.hu

Blasius6 # e-mail 2012.04.03. 17:55

Tisztelt Fórumozók!
Van a szerződésembe konkurencia-tilalmi rész és van benne 2 mondat amit nem tudok tisztán értelmezni. Ebben kérném a segítséget.
A mondatok így szólnak:
A Felek megállapodnak abban, hogy a konkurencia-tilalom betartásáért a Munkavállalót ellenérték illeti meg. Az ellenérték összege a munkavállaló munkaviszonya megszűnését/megszűntetését megelőző hat havi bruttó törzsbérének együttes összegével megegyező mértékű, melyet 12 havi egyenlő részletben fizet meg a Munkáltató a Munkavállaló számára.
Én csak kb. 2 hónapja dolgozok itt, ha felmondanék próbaidő alatt, akkor is megillet a 6 havi kompenzáció vagy csak a 2 havi?
Köszönöm

silver22 # e-mail 2012.02.20. 19:05

És mi van, hogyha azért nem kapja meg a munkavállaló 10-ig, mert közben megszüntette a bankszámláját?

Illu # e-mail 2012.02.12. 19:22

Tehát mivel nem érkezett meg szóban forgó hó 10. napjáig, így nem él a tilalom. Remélem jól értem!

ObudaFan # e-mail 2012.02.12. 18:18

A pénztartozás teljesítése akkor történik meg, ha a jogosulthoz az megérkezik.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Illu # e-mail 2012.02.12. 18:12

Tisztelt Fórumozók!

A segítségüket kérném versenytilalommal kapcsolatosan, mégpedig jelenleg egy szó értelmezése nem teljesen világos számomra. Idéznék a szerződésből:
"A tilalom akkor érvényes, ha ennek az ellenértékeként a Munkáltató a Tilalmi Időszakra, a Munkavállalónak a munkaviszonya megszűnésekor érvényes havi bruttó alapbérének 50%-át legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a Munkavállaló által megjelölt bankszámlára való átutalással megfizeti, a Munkavállalót terhelő adók és járulékok levonása mellett (Ellenérték)."

A kérdésem a MEGFIZETI szó. Ha a hónap 10. napjáig nem érkezik meg ez az összeg a Munkavállaló számlájára, akkor is érvényes a tilalom? Vagy talán ez annyit tesz, hogy a hó 10. napjáig el kell indítani a Munkáltatónak az utalást.

Előre is köszönöm!

buszgyuri # e-mail 2011.11.01. 14:41

Nagyon köszönöm a válaszokat!

guba # e-mail 2011.11.01. 13:53

Ezt követően alapította a saját céget. A versenytilalmi kalauzula ilyenkor is tovább "él"?

Akkor, ha a szerződésben így állapodtak meg. Versenytilalmi megállapodást lehet a munkaviszony időtartamára, vagy megszűnése után legfeljebb három éves időtartamra is kötni.

ObudaFan # e-mail 2011.11.01. 12:22
buszgyuri # e-mail 2011.11.01. 12:17

ObudaFan: Bocs, még annyit, hogy a megállapodás a munkaszerződésbe volt foglalva, és a munkavállalónak már rendes felmondással felmondtak. Ezt követően alapította a saját céget. A versenytilalmi kalauzula ilyenkor is tovább "él"? Megmarad az elállási jog?

ObudaFan # e-mail 2011.11.01. 11:38

Szerintem hibás teljesítés miatt elállhat a munkáltató, és ez teremti meg a jogalapot a visszakövetelésre.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

buszgyuri # e-mail 2011.11.01. 10:57

Üdv Mindenkinek!
Az alábbiakban kérnék útmutatást:

  • a versenytilalmi megállapodásban nincs külön szankció megállapítva, (tehát pl: amennyiben a fenti megállapodást megszegi, köteles visszafizetni az ellenértékként kapott összeget)
  • KÉRDÉS: ha a versenytilalmi megállapodás érvényes, és a jogsértés megállapítható, az általános felelősségi, kártérítési szabályok alapján a munkavállaló visszafizetési kötelezettsége fennáll? (Kár=a munkáltató által a versenytilalmi megállapodás ellenértékeként kifizetett összeg)

Előre is köszönöm!

csage # e-mail 2011.08.11. 21:54

Kedves fórumozók!

Munkáltatómmal versenytilalmi megállapodást kötöttem, legfeljebb 2 év időtartamra, ennek ellentételezését havi fix összegű díjelőleg formájában kaptam. A szerződés szerint, ha a munkaviszony megszűnésekor a már kifizetett előlegek összege nem éri el a 2 évre számított (egyébként havi fizetés 50%-a x 24 hónap mértékű) teljes díjat, akkor munkáltató köteles egyösszegben kifizetni a fennmaradó részt vagy - és itt a lényeg - a tilalmi időszakot lerövidíteni. Erről a döntést egyoldalúan, a munkaviszony megszűnésétől számított 10 napon belül hozza meg.

Azt már - részben e fórumnak köszönhetően - értem, hogy a tilalmi megállapodástól elállni csak a munkaviszony alatt lehet, és csak akkor, ha a szerződésben ezt kikötötték. De mi a helyzet az egyoldalú rövidítéssel, főként munkavállaló részéről történő rendes felmondás esetén? Hiszen ez tulajdonképpen elálláshoz hasonló eset: a munkáltató rövidít, mert nem akarja kifizetni a fennmaradó díjat, hiszen már biztos benne, hogy a (volt) alkalmazottja a tilalom betartásával talált új munkát magának, amikor felmondott.

Ebben a helyzetben vagyok, mint alkalmazott, kérlek adjatok tanácsot, jogosan követelném-e a teljes díjat? Köszönöm!

(A már kifizett előleget nem követelheti vissza, ezt a szerződésben maga vállalta.)

drgabor # e-mail 2011.03.22. 14:30

Sziasztok!

Közel 10 év munkaviszony után eljutottunk oda, hogy versenytilalmi megállapodást irattatnak velünk is.

Erről van szó:
http://kepkezelo.com/…dnksi2af.jpg

Mennyire felel meg ez a nyomtatvány a jogszabályoknak?

Ha esetleg nem felel meg, melyek azok a pontok?

Köszi,
drg