Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyerektartásdíj

csavardi # e-mail 2017.10.14. 21:18

Csudijó!

ObudaFan # e-mail 2017.10.14. 08:55

csavardi

Igen, gyakorlatilag ez a helyzet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

csavardi # e-mail 2017.10.14. 08:09

Értem, tehát 2 év után sem adhatok be kérelmet, miszerint kérem a bíróságot, hogy vizsgálják felül a megegyezésben szereplő 70 ezer forintos tartásdíjat?
Mi a lényeges változás ugye? Az, hogy azóta nyögöm a havi 80 ezres hitelt egy kis lakásra, az pont nem érdekli őket, hiszen a saját tartásom rovására is köteles vagyok fizetni.
Tehát kb az lenne a lényeges változás, ha elveszítem a munkahelyem, vagy születik még egy gyermekem?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.13. 13:22

Fennálló egyezséget csak akkor módosít a bíróság, ha a kérelmező bizonyítja, hogy az egyezség megkötése óta olyan lényeges változást történt, amely számára a megállapodás fenntartását méltánytalanul terhessé teszi.

www.kbs-ugyved.hu

csavardi # e-mail 2017.10.13. 13:09

1 évvel ezelőtti egyezség van bírói jóváhagyással, de ha letelik a 2 év, csökkenteni szeretném, pont a lenti hozzáállás miatt. A kérdés, hogy van-e ennek realitása.
A havi közel 300 ezer az a maximális gyed 180 ezer, plusz 70 tartásdíj, plusz családi pótlék, plusz adókedvezmény. Hitel nincs, lakbér nincs.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.13. 10:48

Nem nagyon értem a kérdésedet. Se egyezség, se ítélet nincs még erről a 70 ezres összegről?
(Az sem világos, honnan van az anyának nettó háromszázezre, ha nem dolgozik. Mi az a "bérsáv"?)

www.kbs-ugyved.hu

csavardi # e-mail 2017.10.13. 10:26

Szerinted hányszor olvastam át ezt az egészet? Másolok én is neked...

A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:
a gyermek indokolt szükségleteit;
mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét;
a szülők háztartásában eltartott más - saját, mostoha vagy nevelt - gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;
a gyermek saját jövedelmét; és
a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

Szóval ezek fényében bármilyen érdemi választ tud adni esetleg valaki, akinek erről van tapasztalata, nem csak a paragrafusok?

monoszkop #   2017.10.13. 09:57

2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről

4:215. § [A szülő tartási kötelezettsége]
(1) A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a gyermek indokolt szükségleteit munkával szerzett keresménye vagy vagyonának jövedelme fedezi, vagy a gyermeknek tartásra kötelezhető más egyenesági rokona van.
(2) Ha a gyermek tartása az (1) bekezdés alapján nem biztosítható, a gyámhatóság engedélyezheti, hogy a szülők a tartás költségeinek fedezésére a gyermek vagyonának állagát - meghatározott részletekben - igénybe vegyék.

4:216. § [A gyermektartás módja]
(1) A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti (a továbbiakban: gyermektartásdíj).
(2) A szülő akkor is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az ő háztartásában él, de tartásáról nem gondoskodik.

4:217. § [A szülők megegyezése a gyermektartásról]
(1) A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.

(2) A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények előre nem látható, lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt.

4:218. § [A gyermektartásdíj bírósági meghatározása]
(1) A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.
(2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:

  1. a gyermek indokolt szükségleteit;
  2. mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét;
  3. a szülők háztartásában eltartott más - saját, mostoha vagy nevelt - gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;
  4. a gyermek saját jövedelmét; és
  5. a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

(3) A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

(4) A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.

csavardi # e-mail 2017.10.13. 08:07

Sziasztok,

szerintetek egy 2 éves, egészséges gyermek esetében, ahol mindkét szülő kb 400 ezres nettóval rendelkezik, van realitása egy 70 ezres tartásdíjnak? Indokolja a gyermek szükséglete az ilyen mértékű tartásdíjat?
Az anyuka igénybe vesz mindenféle támogatást is, így a családi pótlékot és adókedvezményt, ezekkel már 100 ezerhez közelít a gyermekre fordítható havi összeg, ami egyértelműen irreális, kivéve, ha valamilyen előtakarékossági számlára kerülne a maradék, ettől az édesanya egy az egyben elzárkózott, mondván ő nem fog elszámolni a pénzzel. Ő jelenleg még nem dolgozik, de a bérsáv miatt a tartásdíjjal együtt jelenleg is havi kb 300 ezerből éldegélhet.
Nem sajnálom a pénzt a gyermekemtől, de rendkívüli módon frusztrál, hogy kb kilóra kellett megvennem a gyakoribb kapcsolattartást, és nem látom, hogy bármilyen extra kiadás lenne a gyerekkel kapcsolatban, gyors fejszámolással is, havi 60 ezret ebből zsebre vág.

ObudaFan # e-mail 2017.10.13. 07:04

HA tudnak egyezséget kötni, azt érdemes közjegyző vagy ügyvéd előtt. Akkor végrehajtható is lesz, bíróság nélkül, ha mégse teljesítene aki kötelezett benne (pl. gyerektartás).

Az ügyvéd előtt kötött megállapodás az nem végrehajtható. Az ügyvéd a folyamatban nem erre jó, hanem arra, hogy a megállapodás szövege megfeleljen a felek érdekeinek és később ne kelljen olyasmin pereskedni, amiről egyszer már egyezség született. Egyébként szerintem a legcélszerűbb a bíróságtól kérni egyezségi kísérletre idézést és a bíróság előtt egyezséget kötni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

tamáspapa # e-mail 2017.10.12. 23:45

Koszi szépen

tamáspapa # e-mail 2017.10.12. 23:45

Koszi szépen

drbjozsef # e-mail 2017.10.11. 21:57

HA tudnak egyezséget kötni, azt érdemes közjegyző vagy ügyvéd előtt. Akkor végrehajtható is lesz, bíróság nélkül, ha mégse teljesítene aki kötelezett benne (pl. gyerektartás).

Ha nincs egyezség, bíróság. Bár érdemes azt is előbb egy családjogi ügyvédnél kezdeni. Erősen javallott.

tamáspapa # e-mail 2017.10.11. 16:30

Hát... igazából azt, amit leírtam a levélben, nem értem, mire gondolsz... Ott a kérdőjel a végén.

  • megálapodás szóban v írásban ?
  • ha írásban: egymás közt tanukkal, vagy hivatalosan (ügyvéd, hivatal, stb) ?
  • ha hivatalosan: hol kell kezdeni?
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.11. 12:26

Vagy.
Igazából mit szeretnél kérdezni?

www.kbs-ugyved.hu

tamáspapa # e-mail 2017.10.11. 12:20

Sziasztok!
A lányomék nem házasok, de együtt éltek, de úgy néz ki, hogy külön mennek. Van egy közös lányuk, másfél éves és útban a második gyerek. Ebben az esetben a gyerektartás összegében és a láthatásban milyen egyezséget kell kötni: szóbeli, vagy írott, ha írott: tanukkal egymás között vagy hivatalos helyen/eljárásban, ha ez utóbbi, hol kell kezdeni az ügyintézést?

Clka140 # e-mail 2017.10.10. 19:21

Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.10. 17:29

Semmi baj, úgy érthető.

Indíts pert a szülői felügyelet gyakorlásának és járulékos kérdéseinek rendezése iránt a gyerek lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) bíróság előtt. Célszerű lenne ügyvédet megbízni.

www.kbs-ugyved.hu

Clka140 # e-mail 2017.10.10. 17:03

Sajnos nem 2 éve élek itt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.10. 16:54

Nem anyanyelved a magyar?

www.kbs-ugyved.hu

Clka140 # e-mail 2017.10.10. 16:21

Udv Mindenkinek!
Segitséget kérnék gyerektartás gyerekelhelyezési esetleges birosághoz fordulás elött.
Röviden leirnám az esetet.
Kapcsolat élettársi apasági nyilatkozat megvan apátol gyermek anya nevén és anya neveli!
Az anyuka kb 1 éve elhagyta apát 4 éves gyermekével azota apuka minimális anyagi seggitséget nyujtot a gyermek láthatása midig biztositota anyuka apa részére oda is utaztata.
Anyukának uj párja van ! Apuka folyamatos zaklatása után anyuka új párjárol megtudván a gyermek manipulálása következett ez a lehető minden formában nem részletezném.
Anyuka gyermek szuletése elötti multja sajnos nem fényes pornofilmek és egyébb szexuális munkákbol tartota ell magát.
Apuka multja sem fényes lányfutatás és egyébb emberek kihasználásábol éllt!
Gyermek szuletése után anyuka fel kivánt hagyni minden efajta megélhetési munkábol, de apuka nem volt hajlandó eltartani a családot sött anyukát kérte ujra tiszteségtelen uton keresé meg a megélhetésre valot ,söt még egyutt is folytaták az e féle munkát bizonyithatoan !
Anyuka multja gyerek szuletése utáni munka filmek miatt fél birosághozz fordulni , mert elvesztheti gyermekét , apuka anyagilag nem támogatja de azon fáradozik hogy visszaszereze eltartoját anyukát és nem sajnálja a gyereket felhasználni e célra!
Anyuka amiota elhagyta ezt az embert, azota semmi e fajta megélhetési munkát nem csinált !
Uj párjával tiszteségesen probálják az apauka féle mondszerek ellenére nevelni a gyermeket.
Anyuka bejelentett munkát is talált !
Végképp ki szállt a tiszteségtelen munkákbol és gyermeke a legfontosabb tisztában van a multjával a gyermek szuletése utáni val is de eltörőlni kitörőlni nem tudja !
Kész vállalni a biroság elött a multját ha muszálj de fél hogy elvesztheti gyermekét !
Kérnénk akki tud irjon és tud seggiteni mire számitson találkozott e hasonló ugyel és kihez milyen hatosághozz forduljon anyuka .
Elöre is köszönetel.

Vadsuhanc #   2017.09.19. 14:23

Nem teheti meg, a tartásdíjat a meghatározott összegben kell átutalnia a másik szülőnek.

Közös megegyezés tárgya lehet a dolog ennek hiányában a gyermekekre költött külön pénz nem képezi a tartásdíj összegének részét.

Bírósághoz.

zozoka49 # e-mail 2017.09.19. 14:08

adva van egy család.Anyuka 2 gyermeket 9-13 éves ő neveli,dolgozik.Az egyik gyermek dyslexiás,speciális tanárhoz jár minden du. a leckét megtanulni,ez havi szinten 80000ft.-ba kerül.Apuka és a szülei nagyon jómóduak,Anyuka munkahellyel rendelkezik,átlagos jövedelemmel.A két gyermekre 120000.-ft gyerektartást kap.Az apai nagymama szórja a pénzt a gyerekre,rengeteg felesleges drága dolgot vesz nekik.Emiatt nem is kicsit el vannak kapatva.Ezt Anyuka nem teheti meg,az ő 150 e ft,.os fizetéséből.Rezsit mindent ki kell fizetni.Az iskolakezdés előtt Apuka közölte,hogy 200000 ft.-ot költött a gyerekekre,erről számlái is vannak, és ezért a szept.havi gy.tartásból 80000.-et levon ennyivel Anyuka is járuljon hozzá a költségekhez.Joga van -e ehhez?Így nem lehet a havi kiadásokat tervezni,szept.-ben amugy is sok iskolai kiadás van, és csak 40 e.ft,.-ot utalt emiatt.Igaz hogy olyan legdrágább legmárkásabb tornaruhát,tornacipőt egyebeket vett a gyerekeknek amiből nem kellett volna ilyen árut venni,de előtte nem egyeztetett,ezt csak most utólag közölte.Érdeklődnék jogilag ezt megtehete-e?ha nem?hová fordulhat az Anyuka ez ügyben?köszönöm előre is a választ.

ObudaFan # e-mail 2017.09.12. 18:20

Itt nem biztos, hogy az emelés indokolt, inkább talán az egyszeri térítés. Minden ilyen igény a bíróságra tartozik.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

ObudaFan # e-mail 2017.09.12. 18:20

Itt nem biztos, hogy az emelés indokolt, inkább talán az egyszeri térítés. Minden ilyen igény a bíróságra tartozik.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/