Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyerektartásdíj

ObudaFan # e-mail 2018.02.16. 09:58

Azért ha anyuka nem nyilatkozik nagyon gyorsan, akkor pert indithattok és kerhetitek már a keresetlevélben a vegrehajtas felfüggesztését. Akkor nem, vagy csak kis összeg tekintetében kell a penzetek után futni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Vittis # e-mail 2018.02.15. 12:03

Akkor összegezve, mivel letiltással megy a tartásdíj, mindenképpen arra kell számítanunk, hogy hiába szűnik meg a tanulói munkaviszony júniusban, mindenképpen tovább fogják még vonni. Az anya biztos nem fogja önként bejelenteni, ebben biztos vagyok. Tehát majd futhatunk a pénz után. Nagyszerű. Nagyon köszönöm a segítséget. :)

ObudaFan # e-mail 2018.02.15. 11:43

Akkor biztosan. Ez előtt akkor érdemes perelni, ha erdemtelen a gyerek (pl nem tartja a kapcsolatot az apjával), vagy alkalmatlan a tanulmányok folytatására.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Vittis # e-mail 2018.02.15. 11:27

Ezt mikor lehet elindítani? Ezt is csak akkor, amikor befejeződik az iskola? Vagy ezt esetleg lehet előbb is? Milyen indokkal lehet beadni?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.15. 11:21

Nagyjából így. A per alatti levonást talán úgy lehet elkerülni (és egyúttal a pert is felgyorsítani), a végrehajtás megszüntetése iránt indít pert a kötelezett, és kéri a végrehajtás felfüggesztését már a keresetben.

www.kbs-ugyved.hu

Vittis # e-mail 2018.02.15. 11:16

Köszönöm a segítséget.Ha jól értem, ha az anya nem jelenti be, akkor a páromnak kell, és kb fél évig, amig tart az ügy, a munkáltató még vonni fogja? Azt pedig az anyának kell majd visszatéríteni?

Vittis # e-mail 2018.02.15. 11:16

Köszönöm a segítséget.Ha jól értem, ha az anya nem jelenti be, akkor a páromnak kell, és kb fél évig, amig tart az ügy, a munkáltató még vonni fogja? Azt pedig az anyának kell majd visszatéríteni?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.15. 10:57

Ha már nem tanul a gyerek, akkor nem is kellene perelni. Az anyának kellene bejelentenie a bíróságon, hogy megszűnt a tartásra jogosultság. Ha elmulasztja ezt a kötelezettségét, akkor kártérítési felelősséggel tartozik. Célszerű lenne erre előre felhívni a figyelmét.
Egyébként a perek első fokon átlagosan fél év alatt befejeződtek. (Igaz, az adatok még a régi Pp. hatálya alatti időből származnak.)

www.kbs-ugyved.hu

Vittis # e-mail 2018.02.15. 10:48

Még egy kérdés. Ha megvárja az iskola befejezését, ami június, és akkor adja be a megszüntetésre a keresetet, akkor az mennyi idő kb. amíg már nem fogják levonni? Mivel letiltják, így nincs olyan, hogy júliusban már nem utal, a munkáltató addig fogja vonni, amíg nincs bírói végzés, hogy megszüntették. Azt a pénzt vissza fogja kapni? Vagy előbb el lehet indítani?

Vittis # e-mail 2018.02.15. 10:45

30 ezer forintot fizet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.15. 10:43

Inkább csak egy csökkentés iránti pernek lenne esélye, de az is erősen függ attól, mennyit fizet most az apa. Ráadásul mire egy ilyen per befejeződik, a tanévnek (és ha jól értem, azzal az iskolának is) vége lesz.

www.kbs-ugyved.hu

Vittis # e-mail 2018.02.15. 09:48

Tisztelt Fórumozók.
Férjem gyermektartást fizet a 20 éves gyermeke után. Tavaly nagy nehezen leérettségizett, és ott maradt az iskolában az ötödik, technikusi évre. Nagyon sok a hiányzása, nem nagyon érdekli a dolog. Tavaly novemberben elhelyezkedett egy 30 órás munkaviszonyt létesített, az iskola mellett. Gondolom, ez is hozzájárul, hogy tele van késéssel és hiányzással. Havi 100-130 ezer forint a jövedelme négy hónapja.A tartásdíjat tiltják a férjem jövedelméből, mivel ezt kérte annak idején az anyuka. Ok nem volt rá, de gondolta, ezzel kellemetlenséget tud okozni a férjemnek.
Kérdésem, hogy tényleg fizetni kell a tartásdíjat, így is, hogy állandó jövedelme van a gyereknek? Továbbá, a családi pótlékot jogosan veszi fel utána az anyja?
Köszönöm a segítséget előre is.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 12:05

kb 30.000. köszönöm!

sanya078 # e-mail 2018.02.08. 11:38

II. Végrehajtási eljárás során felmerülő illetékek, költségek

1. A végrehajtás iránti kérelem illetéke, illetve díja
A bírósági végrehajtás iránti kérelem illetékköteles. Ha a végrehajtást bíróság rendeli el, az Illetéktörvény
42. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a végrehajtás iránti kérelmen a végrehajtani kért követelés
tőkeösszege után 1%, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 350 000 forint, míg ha a végrehajtás foganatosítása
a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik 3%, de legalább 8 000 forint, legfeljebb 750 000 forint illeték
rovandó le.
Amennyiben végrehajtást közjegyző rendeli el, neki a végrehajtás elrendelésért díjat kell fizetni, melynek
mértéke

1. végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5 000 forint, legfeljebb
150 000 forint;
2. biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5 000 forint,
legfeljebb 30 000 forint;
3. ha az ügyérték nem állapítható meg, 5 000 Ft.
2. A végrehajtás foganatosításának költségei (végrehajtói munkadíj, költségtérítés, költségátalány, behajtási
jutalék, általános költségátalány)
Az önálló bírósági végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért a bírósági végrehajtói
díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet szerint munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén
ezen felül behajtási jutalék illeti meg.
2/a. A munkadíjat minden végrehajtási ügyben külön kell megállapítani, ez irányadó az egyetemlegesen
felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokra is.
Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést,
járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (végrehajtási ügyértékhez) igazodik.
A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft
100 000 Ft feletti, de 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft, és a 100 000 Ft feletti rész 3%-a
1 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31 000 Ft, és az 1 000 000 Ft feletti rész 2%-a
5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111 000 Ft, és az 5 000 000 Ft feletti rész 1%-a
10 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 161 000 Ft, és a 10 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a.
Ha az ügyben több végrehajtó jár el, az (1) bekezdésben foglalt munkadíjon felül mindegyik további végrehajtó
eljárásáért 2 000 Ft munkadíj jár.
Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására
irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4 000 Ft.
2/b. A végrehajtási kérelem elkészítéséért és a bírósághoz való továbbításáért (Vht. 12/A. §) járó
munkadíj összege a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének 1%-a, de legalább 2 000
Ft.
Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg
behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj
összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4 000 Ft; ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme
alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az általános szabályok szerint járó munkadíj
összegébe be kell számítani.
2/c. A fentiek szerint megállapított munkadíjon felül a végrehajtót a székhelyén kívül teljesített
végrehajtás foganatosítása esetén minden megkezdett óra után 4 000 Ft munkadíj, a kézbesítésért 6 000 Ft
kézbesítési munkadíj is megilleti.
2/d. Az eljáró önálló bírósági végrehajtót a munkadíjon felül költségtérítés is megilleti, amely készkiadásból
és költségátalányból áll.
A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthatja fel a következő
költségeket:

  1. ellátási költségként: a köztisztviselőt megillető napidíjat, ha a székhelyétől 6 óránál hosszabb

ideig volt távol,

  1. szállásköltségként: számla alapján a ténylegesen felmerült költséget.

A végrehajtó utazási költségként a székhelyén teljesített végrehajtás foganatosítása esetén 1 500 Ft, a
székhelyén kívül foganatosított eljárási cselekmény végzése esetén 2 000 Ft utazási költségátalányt számíthat
fel.
A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel

  1. a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költséget,
  2. a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,
  3. a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítését,
  4. - ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végrehajtási üggyel összefüggő intézkedés megtétele vagy

döntés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági végrehajtónak meg kell küldeni -, a fénymásolat
készítésének költségét, mely oldalanként 30 Ft,

  1. a végrehajtás foganatosításával felmerült más költséget (tolmácsdíj, postai költség stb.).

A készkiadásokon felül a végrehajtót a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg.
Ha a végrehajtási ügyben több végrehajtó jár el, az (1) bekezdésben foglalt költségátalányon felül a
költségátalány összegének 50%-a mindegyik további végrehajtó tevékenységéért felszámítható.
3. Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg.
Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett teljes összegből
behajtott összeg alapulvételével a következő:
5 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 10%
5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 500 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész 8%-a
10 000 000 Ft feletti összeg esetén 900 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész 5%-a.
4. A fentieken túlmenően a Végrehajtói Kamarát az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer
fenntartásának, az ezzel kapcsolatos igazgatási, nyilvántartási és felügyeleti tevékenység végzésének, továbbá
a kamara hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátásának érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe
tartozó végrehajtási ügyek után általános költségátalány illeti meg.
Az általános költségátalány mértéke 500 000 Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 1 000 Ft, 500
000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 11:30

Az elmaradás 180.000 Ft eddig
Kb mennyi az eljárási ktg?
Körülbelül....

Köszönöm a jótanácsokat.
Egyedül az a bosszantó hogy az önhibáján kívüli nem fizetésnek még csak a halvány lehetősége sem áll fenn.

sanya078 # e-mail 2018.02.08. 11:23

Gyámhatóság felé is jelezheted az elmaradást. De bíróság végrehajtásra adás legyen az első, és ők megkereshetik a munkáltatót, vagy ahol a TB fizetve van, vagy bármi járulék, aztán jön bankszámla letiltás, majd ingó, ingatlan.
Ha jogos a követelés eljárási költség elenyészőnek mondanám. HA meg fizeti teljesen az elmaradást, az ügy bármelyik szakaszában, azonnal értesítsd az eljáró hatóságot!
Ennyi.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 11:14

nagyon köszönöm.

akkor ezek szerint hiába tartozik huzamosabb ideje, meg kell jósolnom akár inga segítségével, kívánja e azt 30 napon belül rendezni.
Mert ha igen, akkor hiába engem szivat hónapok óta, még én fizetem utána a költséget.
VICC

Azért a választ köszönöm, hiszen ezt a nagyszerű törvényt nem Ön írta.

sanya078 # e-mail 2018.02.08. 11:12

Na ez az amit 100 öregasszony sem tud meghatározni :)
Természetesen a hatóságoknak vannak törvényben meghatározott intézkedési válaszadási idejük. Jelen esetben 30 nap jellemzően. De ez nőhet, eljárásban felmerülő dolgokkal.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 11:03

Utolsó kérdés:

mennyi idő telik el a végrehajtási kérelem benyújtása és a végrehajtás elrendeléséig?

Azaz ha ez a 2 cselekmény között kifizet az adós akkor is én fizetek.
hiába 4 hónapig előtte nem fizetett. Ez azért nem fair szerintem.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 10:46

köszönöm mindkettőtöknek!

sanya078 # e-mail 2018.02.08. 10:38

Gerbera szépen leírta, ami független az ügyvédi felszólítástól, az csak egy felszólítás.

Ha a végrehajtás elrendelését követően történik teljesítés, akkor a végrehajtási költség már egyértelműen az adóst terheli. A végrehajtási kérelem benyújtásáig a vh-kérőnek a Vht. 41. § szerint áll fenn a költségviselési kötelezettsége, a végrehajtás elrendeléséig pedig a 40. § szerint áll fenn a kártérítési kötelezettsége.

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 10:36

Köszönöm!

Akkor ezt úgy gondolom ki tudom úgy kerülni, hogy küldetek egy ügyvédi felszólítást, melyben kap x nap teljesítési határidőt. Ha eddig nem fizet akkor jogosan fordulok végrehajtóhoz, és amennyiben történik menet közben teljesítés akkor fel tudom mutatni az ügyvédi levelet és ez egyben alapot képez arra, hogy az adóst terheljen minden végrehajtással kapcsolatot költség, jól gondolom?

Nagyon köszönöm!

gerbera317 # e-mail 2018.02.08. 10:18

ki fizeti ki az eljárási ktg-et, a végrehajtásra gondolok. Mert ugye akkor úgy jöhet ki, hogy én "feleslegesen" indítottam

Igen, létezik ilyen is. Véletlenként nagyon ritka, rosszhiszemű szánt szándékkal meglehetősen gyakori. Rosszhiszeműség esetén maga a végrehajtó szokta szorgalmazni, hogy a bíróság szopassa meg a vh-kérőt. A végrehajtó ugyanis nagyon tud haragudni, ha a felek a kicsinyes kis sérelmeiket a végrehajtó bevonásával és annak jobbra-balra történő rángatásával akarják megbosszulni.

A vh-kérőnek arra kell ügyelnie, hogy a végrehajtási kérelem benyújtáig ne történjen teljesítés, mert akkor a kérelem eleve rosszhiszemű, illetve ezt követően, de a végrehajtás elrendeléséig ha teljesítés történik, azt rögtön jelezze a bíróságnak.
Ha a végrehajtás elrendelését követően történik teljesítés, akkor a végrehajtási költség már egyértelműen az adóst terheli. A végrehajtási kérelem benyújtásáig a vh-kérőnek a Vht. 41. § szerint áll fenn a költségviselésikötelezettsége, a végrehajtás elrendeléséig pedig a 40. § szerint áll fenn a kártérítési kötelezettsége.

sanya078 # e-mail 2018.02.08. 10:07

Kérni kell hogy az eljárás költsége is az adós tartozásának összegszerű jogalapját terhelje. Azért itt nem mindegy az sem hogy fix összegű a GYT, vagy százalékos. üdv

Tünde1984 # e-mail 2018.02.08. 10:02

Köszönöm Sanya078!

Ha az eljárás megindítása után, de a végrehajtó által az adós megkeresése előtt kifizeti az elmaradását, ebben az esetben ki fizeti ki az eljárás költségét?
Mert ebben az esetben felesleges lett volna megindítanom a végrehajtási eljárást, amit azonban én előre nem tudhatok, hogy felesleges-e...
Csak mert nem én nem szeretnék fizetni azért amiért felkerestem a hatóságokat alappal.