Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének angol fordítása

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító alábbi cikkében a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének angol fordítását elemzi. Jelen cikk a szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban c. műve egy részletének átdolgozása.

A következőkben a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének angol fordítását elemzem. A törvény eredeti, magyar nyelvű szövege itt érhető el: http://njt.hu/…/njt_doc.cgi?…. A törvény fordításának szerzője a Miniszterelnöki Hivatal; közzétételének dátuma: 2007. november 26. A fordítás a következő címen érhető el: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_en. Bár a Gt.-t a Gt. utolsó hatályos állapotához fűzött első lábjegyzet szerint „a 2013: CLXXVII. törvény 67. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával” (http://njt.hu/…/njt_doc.cgi?…), számos jogi ügyben még hosszú éveken át alkalmazandó. Kifejezései pedig fennmaradnak a jogtudományban. Így fordítása helyességének kérdése mit sem vesztett aktualitásából.

A törvény teljes címe: 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról. Ahhoz, hogy a <gazdasági társaság> angol megfelelőjét megtaláljuk, először azt kell tudnunk, mit jelent magyarul a <gazdasági társaság>. Ennek részletes kifejtése itt található: http://www.jogiforum.hu/blog/5/139.
A törvény címe a fenti fordításban a következő: <Act IV of 2006 on Business Associations>.

Azonban a magyar <gazdasági társaság> angol tükörfordításaként a <business association> nem érthető. A brit Companies Act 2006-ben (ld.: http://www.legislation.gov.uk/…/46/contents), vagyis a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi brit törvényben a <business association> egyszer sem fordul elő, a <company> viszont 6189-szer. Valaki azt mondhatná erre: a <company> brit jogi szakkifejezés, a <business association> pedig amerikai. Lássuk, ez igaz-e.
A neve ellenére már jó ideje amerikai, (chicagoi székhelyű) Encyclopædia Britannica, Inc. szerkesztette Encyclopædia Britannica-ban, (ami nem jogszabály,) előfordul a <business association>:

„Business associations have three distinct characteristics: (1) they have more than one member (at least when they are formed); (2) they have assets that are legally distinct from the private assets of the members; and (3) they have a formal system of management, which may or may not include members of the association.” (Az idézet forrása: http://www.britannica.com/…organization. A teljes szócikk az idézetnél természetesen sokkal terjedelmesebb.)

E szócikk szerint a <business association> három fő ismérve az (egy vagy) több tag, a tagokétól elkülönült vagyon és a szervezett ügyvezetés. Ezeket az ismérveket azonban annyira általánosnak találom, hogy szerintem nem alkalmasak az egyes szervezetek finom megkülönböztetésére. De például az amerikai banktörvény (United States Code, 2006 Edition, Supplement 4, Title 12 – BANKS AND BANKING) 2502. §-a (2)-ben foglalt meghatározás is ugyanilyen általános:

„(2) “business association” means any corporation (other than a public corporation), joint stock company, business trust, partnership, or any association for business purposes of two or more individuals;”. (Forrás: http://law.justia.com/…ap26/sec2502)

Eszerint a <business association>: “[…] bármely legalább kéttagú, gazdálkodási céllal bíró társulás”. E meghatározás nem foglalja magába a Gt. szerinti <egyszemélyes kft.>-t és <egyszemélyes zrt.>-t, pedig a <gazdálkodó szervezet>-be ezek is beletartoznak.
A <business association> szerintem sokkal inkább a <gazdálkodó szervezet> megfelelője. Ugyanis a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 685. § c) szerint “gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. [Továbbá,] Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz”. A <gazdasági társaság> csak egyetlen ebben a 17 + 6 elemű felsorolásban. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni az angol jogi szakfordítás készítésekor.

Fentiek alapján a törvény magyar címének helyes fordítása a következő: Act # IV of 2006 on Companies. Ha pedig a fordításban azt is szükséges kifejezni, hogy a magyar törvényről van szó (ellentétben például az ugyanabban az évben hatályba lépett brit társasági jogi törvénnyel), a következő megoldások kínálkoznak: Act # IV of 2006 of the Republic of Hungary on Companies; Act # IV of 2006 of Hungary on Companies; the Hungarian Act # IV of 2006 on Companies.

Felhasznált irodalom
1875. évi XXXVII. Törvénycikk (Kereskedelmi Törvény) http://www.1000ev.hu/index.php?…
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Polgári Törvénykönyv)
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról.
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról angol fordítása. Szerző: Miniszterelnöki Hivatal. Közzététel dátuma: 2007. november 26. A szöveg a következő címen érhető el: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_en.
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről.
Companies Act 2006(http://www.legislation.gov.uk/…/46/contents)

Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének német fordítása (http://www.jogiforum.hu/blog/5/139)
Lesetár Péter. Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban. (Előkészületben)
Encyclopædia Britannica (http://www.britannica.com/…organization)
United States Code, 2006 Edition, Supplement 4, Title 12 – BANKS AND BANKING (Forrás: http://law.justia.com/…ap26/sec2502)

A jogi szaknyelvi rovat vezetője:
Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu