Segítsen megtalálni a precompany-t! Tízezer forintos díjat kaphat érte! – Dr. Lesetár Péter díjkitűzése

Tízezer forint díjat tűz ki Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

A díjkitűzés részletes szabályai a következők:

A /pre-company/ a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) angol fordításában tizenkétszer fordul elő. A törvény teljes angol fordítása elérhető itt: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_en.

A /precompany/ szót tartalmazó eredeti, angol nyelvű jogszabályban a /precompany/-nek főnévnek kell lennie, illetve alanynak vagy tárgynak kell lennie a mondatban. A /precompany/ jelentése pedig /előtársaság/ kell legyen, a Gt. szerinti értelemben. A szó nem lehet melléknév és jelentése nem lehet a társasági jog területén kívüli. Így a szó jelentése nem lehet “jogelőd társaság”, “összeolvadás előtt létezett jogelőd”, “beolvadás előtt létezett jogelőd”, “a gazdasági társaságok kialakulásának kora előtti”, valamint nem lehet balettel, művészettel kapcsolatos.

A /precompany/ szó előfordulásának elfogadom a következőket is: /pre-company/, /precompanies/, /pre-companies/. E négy szó közül valamelyik szó több előfordulása vagy közülük több különböző szó (akár több) előfordulása is csak egyetlen előfordulásnak számít. Egyetlen, bruttó tízezer forintos díj került kitűzésre egyetlen helyes megoldásért.

A megoldás beküldőjének az adott törvényhelyet teljesen pontos, azonosítható hivatkozási adatokkal kell megadnia az eredeti jogszabály szövegében való ellenőrizhetőség végett.

Minden beküldő csak saját e-mail címéről küldhet e-mailt. Minden beküldő vállalja, hogy ő egyedül jár el és az előfordulást egyedül keresi, illetve találja meg. Beküldő csak nagykorú személy lehet.

A megoldás beérkezésének időpontja a beérkezett e-mail időbélyegző időpontja; ez alapján a legkorábban beérkezett, első helyes megoldás beküldője jogosult a díjra. Különböző beküldőktől származó helyes megoldások azonos másodpercben való beérkezése esetén a díj egyenlő arányban megoszlik a helyes megoldást beküldők között.

A díjkitűzés az első helyes megoldás beérkezéséig, de legfeljebb 2015. június 21. napjáig érvényes. A díjkitűző a visszavonás jogát fenntartja a jelen rovatban való közléssel. Az eredményről jelen rovatban lesz elérhető tájékoztatás.

A sikeres beküldő részére a díjkitűző a díjat banki átutalással teljesíti. A peres út a jelen díjkitűzéssel kapcsolatban minden tekintetben kizárt.

A díjkitűző: Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító. A díjkitűzésben és azzal kapcsolatban a jogiforum.hu-nak, üzemeltetőjének vagy a melléklet vezetőjének semmilyen szerepe nincsen kivéve azt, hogy biztosítja a díjkitűzés és az azzal kapcsolatos közlemények közzétételét a jogiforum.hu-n.

A melléklet vezetője, dr. Kovács Tímea a http://drkovacstimea.hu/jogi-szotar szakszótárat ajánlja.