Jogi szaknyelv


Dr. Kovács Tímea: A Kúria angol nyelvi megfeleltetéséről

Dr. Kovács Tímea - 2011. október 18.

A 2011. április 25-én a Magyar Közlönyben megjelent, 2012. január elsejétől hatályba lépő új magyar Alkotmány bevezeti a Kúria fogalmát, amelyet a Legfelsőbb Bíróság helyére lépő szerv elnevezésére használ. Az Alaptörvény 25. cikke szerint „a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria.”

A Kúria angol nyelvi megfelelője után kutatva tisztában kell lennünk azzal a jogtörténeti ténnyel, hogy Magyarországon ezen elnevezésnek történelmi gyökerei vannak: a 16-17. századtól 1949-ig így nevezték a legfőbb bírói fórumot.

Az elnevezés eredetileg az ún. kuriális bíróságra vonatkozott, amelyet a 12-15. századtól a király helyett ítélkező nagybírák, nevezetesen a nádor, az országbíró, a kancellár, a személynök és a tárnokmester törvényszékeit jelölte. Az 1723-as bírósági reform után a királyi kúria elnevezés állandósult, a hétszemélyes tábla és a királyi tábla közös szervezetét értették alatta. A 18-19. század fordulóján a Kúria egyetemes hatáskörű országos felsőbírósággá alakult. Az akkori királyi kúria tisztán fellebbviteli bíróságként működött, és eléje kizárólag olyan ügyek kerültek, amelyekben a (királyi) ítélőtáblák másodfokú bíróságként már határoztak. A polgári korszakban elnevezése Magyar Királyi Kúriára módosult. Végül 1949-ben hozott jogszabály az igazságügyi szervezet átalakítására hivatkozva (anélkül, hogy a magyar bírósági szervezet rendszerét megváltoztatta volna) Legfelsőbb Bíróságra módosította a legfőbb törvénykezési fórum elnevezését.

A jogalkotó (Bóka Zsolt, a parlament honlapján is megtalálható tanulmánya szerint) ehhez a régies-patinás elnevezéshez kíván visszanyúlni. A jogtörténeti forrásokban e szerv angolul alkalmanként ’Hungarian Royal Curia’ fordításban szerepel. Emellett azonban érdemes körbejárnunk, milyen jelentései léteznek a ’Curia’ jogfogalomnak az angol jogi szaknyelvben. Az angol nyelvben eme elnevezést a római jogban a szenátusra használták, emellett a katolikus egyház igazgatására is utalhat. A szó egy újabb jelentésárnyalata, hogy a középkorban ’Curia’ elnevezéssel illették a király nevében ítélkező bíróságot . Angliában, szintén történelmi terminusként létezik az ún. ’Curiae Regis’, amely a király irányító és ítélkező szerve volt. Ez utóbbi jelentésárnyalatra (’a court of justice’) utalással választotta az Európai Unió Bíróságának logójában a ’Curia’ feliratot. A fentiek és a jogtörténeti gyökerekhez való visszanyúlás okán az angol ’Curia’ szóval történő megfeleltetés elfogadható lehet.

A fenti elnevezések mellett tekintsük át, hogy az angol ajkú országok jelenleg miképpen nevezik a legfőbb bírói szerveiket. Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában ’Supreme Court’, Ausztráliában ’High Court of Australia’ elnevezéssel bír a legfelsőbb bírósági szerv, emiatt a ’Curia’-val történő fordítás esetlegesen magyarázatra szorulhat.

A fordításokat vizsgálva az Európai Parlament és a Tanács iratkézbesítésről szóló rendeletéhez az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály által 2008 novemberében készített gyakorlati útmutató mellékletében a bíróságok idegen nyelvű elnevezései között a Legfelsőbb Bíróság megfelelőjeként a ’Supreme Court’ szókapcsolatot találhattuk meg. A Legfelsőbb Bíróság angol nyelvű honlapján a ’Supreme Court of Hungary’ elnevezést olvashatjuk, természetesen még a jelenlegi magyar elnevezés megfelelőjeként.

A 40-es években Ifj. Dr. Szladits Károly is szembesült az akkori Kúria magyar nyelvű megfelelőjének problémakörével, amikor az Angol-magyar és Magyar-angol Jogi, Kereskedelmi és Pénzügyi Szakszótárat állította össze. A szótár 288. oldalán a kúria angol nyelvi megfelelőjeként szintén a ’Supreme Court’ elnevezést ajánlja, viszont a szó mellett „Hung.” rövidítés áll, amely „magyar használatra képzett szót” jelöl. Ezek szerint Ifj. Szladits már 1946-ban nehézkesnek találta az akkori Kúria ’Curia’-val történő fordítását, és így az amerikai és a brit szerv angol elnevezésének alkalmazását javasolta.

Az Alaptörvény 2011 márciusában keletkezett első, kezdetleges fordításában még a ’Curia’ szó szerepelt. Jelenleg a parlament honlapján elérhető munkadokumentum a ’the Supreme Court of Justice (‘Kúria’)’ elnevezést tartalmazza. Végleges és hivatalos angol fordítás híján még nem egyértelmű, hogy melyik fogalmat találja a döntéshozó a legalkalmasabbnak, jogfogalmi megfeleltetés szempontjából a magyar legfőbb bírósági szerv, a Kúria mely angol elnevezése lesz az autentikus és elfogadott idegen nyelvű jogi terminológia. A ’Curia’ vagy a ’the Supreme Court of Justice’ elnevezések mellett a fenti elemzések alapján számos szempont figyelembevételével a ’Supreme Court’, a ’Supreme Court of Hungary’ vagy a ’High Court of Hungary’ terminusok szintén választható lehetőségként kínálkoznak.

Pomogyi László: Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Kéziszótár 724. old.
Az igazságügyi szervezet átalakítása tárgyában kibocsátott 1949. évi 9. tvr.
Pomogyi László: Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Kéziszótár 685. old
Bóka Zsolt: A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék
Definiton 1 of Curia: ’the papal court and government of the Roman Catholic Church’
Definiton 2 of Curia: ’ a court held in the king's name'
Curiae Regis’: (in Norman England) the king's court, which performed all functions of government’
Definition 3 of Curia: ’ A court of justice.’ A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856.
A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.)
Ifj. Szladits Károly, Charles Szladits Junior (USA), a Kolumbia Egyetem könyvtárigazgatója, jogi dokumentátora és tanára volt.
1946-ban kiadott, Ifj. Szladits Károly és Szemző Blanche által összeállított szakszótár, Budapest 1946. Egyetemi Nyomda.
A dokumentum elnevezése: ’Fundamental Law of Hungary WORKING DOCUMENT – Linguistically revised translation of the draft of the Constitution of 14.03.2011 (legal revision is under way)’
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.