Adatvédelem

(Archívum →)

Kilenc éve indítottam útjára a Jogi Fórum adatvédelmi mellékletét, az ország első információs jogokkal foglalkozó internetes oldalát. Átmeneti – más elfoglaltságaimmal kapcsolatos – pihenő után most megújítjuk az oldalt.

Nine years ago I launched the Data Protection Pages of the legal information portal Jogi Fórum – this was the first site dedicated to information rights in the country. My obligations as data protection commissioner had diverted my attention from the page; but now it is the time to update the site.

tovább / more →

Jelenleg fontos időket élünk az adatvédelmi és információszabadság-jog megújulása szempontjából. Az Európai Bizottság már lassan egy éve közzétette reformcsomagját, amely körül azóta is folyik a vita, és végül remélhetőleg elvezet majd egy új, egységesebb európai adatvédelmi szabályozáshoz. A magyar adatvédelmi jog történetében kevésbé dicsőséges napokat írunk. A számos ponton kritizálható Infotv. megoldásai problémákat okoznak a jogkövetőknek, az Európai Bíróság előtt pedig eljárás folyik a felügyelő hatóság függetlenségével kapcsolatban. Öröm viszont az, hogy hatékony állami felügyelet hiányában a civil szféra szereplői vették át – természetesen a számukra szabott korlátok között -- az adatvédelem és az információszabadság ügyének képviseletét (külön érdemes kiemelni az atlatszo.hu portál egyszerű adatigénylést lehetővé tévő kimittud rendszerét).

Témában tehát nem lesz hiány. Célom, hogy az érdeklődő olvasó a közölt írásokon keresztül mindekor hű képet kapjon az informatikai jog e kihívásokkal, változásokkal teli területéről.

Dr. Jóri András

These are interesting times for a data protection professional. A year has almost passed since the European Commission published its plans for a comprehensive reform of the European data protection system. Debates have been underway since then, and the project will hopefully result in a new, more uniform set of data protection rules in the continent. The situation in Hungary is somewhat worse: the allegedly „new” data protection act is causing problems for data controllers due to its outdated provisions, and the infringement action started by the Commission over the lack of independence of the Hungarian data protection authority has ended up in the European Court of Justice. The lack of an efficient supervisory system, fortunately, has been remedied to a certain extent by the efforts of the local NGO community (particularly interesting is the system kimittud facilitating the submission of FOI requests, developed by atlatszo.hu).

There are many topics to discuss – my goal is to give the visitor accurate and up to date info on the developments of international and Hungarian privacy and freedom of information law.

András Jóri, PhD
Former Data Protection Commissioner of Hungary


Előterjesztés a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

Dr. Jóri András - 2015. szeptember 7.

Az Infotv. legutóbbi, ellentmondásos módosításához kapcsolódóan megjelent a közérdekű adatok igénylésekor felszámítható költségtérítésre vonatkozó kormányrendelet tervezete. A szöveg letölthető innen.

tovább

Dr. Jóri András a Weltimmo-ügyről

Dr. Jóri András - 2015. szeptember 2.

A sok éve bonyolódó Weltimmo-ügy központjában a magyar adatvédelmi szabályozás területi hatályának értelmezése áll. Az Európai Unió Bíróságáig jutott eset korai fejleményeit (a NAIH 2012-es határozatát és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt hatályon kívül helyező 2013-as döntését) elemzi a Jogesetek Magyarázata c. folyóiratban megjelent cikkem, amely elérhető itt.

tovább

Dr. Soós Andrea: Kamera által homályosan

Dr. Jóri András - 2013. augusztus 21.

Ez év elején az adatvédelmi hatóság állásfoglalást adott ki az elektronikus megfigyelő eszközökről, amely arra enged következtetni, hogy az új jogszabályok alapján nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása a munkahelyi megfigyeléshez, sőt, jogszerűen lehet különböző elektronikus megfigyelőrendszereket üzemeltetni. Az állásfoglalást (ironikus módon) az adatvédelem napján hozták nyilvánosságra, és még aznap elterjedt a sajtóban, hogy a hatóság szerint parttalanul jogszerű a megfigyelés.

A valóság azonban szerencsére nem ez.

tovább

Székely László jelöléséről

Dr. Jóri András - 2013. augusztus 14.

A köztársasági elnök Székely Lászlót, az ELTE adjunktusát jelölte az alapjogi biztosi pozícióra.

tovább

Megsemmisített NAIH-határozat

Dr. Jóri András - 2013. május 23.

Az ingatlandepo.com ügyben kötelezte új eljárásra az "adatvédelmi hatóságot" a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

tovább

"Mindenféle adat?" -- A "visszaélésszerű" adatigénylés tervezett szabályozásáról

Dr. Jóri András - 2013. április 29.

A Parlament honlapján már elérhető az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény azon módosítása, amely a hatályos Ptk-ban foglalt, az állammal folytatott és közpénzeket érintő ügyletek nyilvánosságát biztosítja majd az új Ptk hatályba lépése után is. A módosítás e körben az üzleti titokként való minősülést zárja ki, hasonlóan a jelenlegi megoldáshoz.

Vannak azonban ennek a javaslatnak különös elemei is.

tovább

Rögzíteni kell-e a bűnügyi nyilvántartásban a hatóság becsületének megsértésével meggyanúsítottak fényképét? Az AB 3255/2012. (IX. 28.) sz. végzéséről / Shall we record the photographs of those accused with violation of an authority’s honor?

Dr. Jóri András - 2013. április 19.

Még adatvédelmi biztosként indítványoztam az Alkotmánybíróságon azon szabályok megsemmisítését, amelyek előírták, hogy a bűnügyi nyilvántartásban rögzíteni kell azok fényképét is, akiket egyes csekély súlyú bűncselekmények (rágalmazás, becsületsértés) közvádas alakzatainak elkövetésével gyanúsítanak. (Ezek azok az esetek, amikor a bűncselekményt hatóság vagy hivatalos személy terhére, ezen minőségével összefüggésben követik el; más esetekben jelenleg sem kell rögzíteni a fényképet.)

In my capacity as data protection commissioner I have challenged in the Constitutional Court those legal provisions that, in some cases (where the complainant is an authority or an official, and the offence is related to this capacity), require the recording of photographs of persons accused with some minor offences (slander, libel) as part of a criminal record.

tovább

Tévéinterjú

Dr. Jóri András - 2013. március 28.

Tegnap reggel a lakásokban történő aláírásgyűjtésről beszéltem az ATV-n / My yesterday appearance on news channel ATV; the topic is a new bill regulating the methods of collecting signatures by party activists

tovább

Gazdasági társaságok magánszférájáról

Dr. Jóri András - 2013. március 18.

Tanulságos esetről számol be a Jogi Fórum versenyjogi blogja. Az ügy tárgya annak megítélése volt, hogy megismerheti-e a belga versenyhatóság a vállalati jogtanácsos által adott jogvéleményt, vagy az az ügyvédi titokhoz hasonló védelemben részesül.

tovább

A Belügyminisztérium SMS-éről

Dr. Jóri András - 2013. március 15.

A mai hófúvás kapcsán, mint a sajtó beszámolt róla, a BM üzenet továbbítására kérte a mobilszolgáltatókat, amelyek közül kettő eleget is tett a kérésnek. Mivel én külföldön mindmáig nem kaptam meg az üzenetet (pedig egy olyan társaság előfizetője vagyok, amely állítólag továbbította azt), számba vettem, lehet-e ennek adatvédelmi jogi oka.

tovább

Az adatvédelem kezdetei Magyarországon: egy újságcikk 1989-ből

Dr. Jóri András - 2013. március 13.

Az adatvédelem magyarországi kezdeteiről tudósít a HVG mellékelt cikke, 1989 áprilisából. A tudósítás szerint "úgynevezett adatvédelmi törvényt" készül elfogadni az Országgyűlés, "leghamarább 1991-ben".

This article about the beginnings of data protection in Hungary was originally published in April 1989 by the weekly HVG.

tovább

Oktatóinak levelezésében kutakodott a Harvard

Dr. Jóri András - 2013. március 11.

Munkahely és magánszféra: az örök konfliktus, ezúttal az USA (egyik) legjobb egyetemén. A New York Times tudósítása.

tovább

A Microsoft szerint a Google olvassa az Ön leveleit!

Dr. Jóri András - 2013. március 5.

A Microsoft kampánya szerint saját szolgáltatásai - a Google hasonló megoldásaival szemben - védik a magánszférát. Valós aggályok, vagy csak ötletes reklámfogás? Olvassa el a Techcrunch bejegyzését és nézze meg a reklámspotokat.

tovább

Andrea Soós: The Hungarian Data Protection Authority’s Recommendations for Lawful Surveillance of Employees via CCTV

Dr. Jóri András - 2013. március 3.

Hungarian DPA has recently issued its recommendation on workplace surveillance. Note, that one has to be critical when relying on certain interpretations set out in this document, since in our view it is possible that courts will take a different approach to issues relating workplace privacy. The analysis of Andrea Soós, attorney at law, was first published in Bloomberg BNA World Data Protection Report, Vol 13, No. 2., February 2013. Download the article here

A közelmúltban bocsátotta ki az adatvédelmi hatóság a munkahelyi megfigyeléssel kapcsolatos ajánlását. Érdemes az abban foglaltakat kellő kritikával szemlélni, mivel nézetünk szerint lehetséges, hogy egyes lényegi kérdésekben a bíróságok más következtetésre jutnak majd. Dr. Soós Andrea ügyvédnő elemzését olvashatják az alábbiakban (angol nyelven; eredeti forrás a Bloomberg BNA World Data Protection Report, Vol 13, No. 2., 2013 február) Letöltés itt

tovább

Listákról és teszetosza adatvédőkről a HVG-ben

Dr. Jóri András - 2013. február 28.

Az ELTE-s HÖK-lista ügyében látszólag minden rendben folyik – a rendőrség nyomozást indított, amely tisztázni fogja a tényállást, és ha bűncselekmény történt, az elkövetők megkapják majd példás büntetésüket.

tovább

Listaügy - érthetetlen passzivitás

Dr. Jóri András - 2013. február 22.

Az adatvédelmi hatóság nem mérlegelhet, vizsgálatot kell indítania.

tovább

Google kontra jogvédők: két blogbejegyzés az adatvédelmi háborúról

Dr. Jóri András - 2013. február 21.

A hazai közélet listaügyektől hangos, az adatvédelmi hatóság egyelőre továbbra is ráolvasással próbálkozik vizsgálat indítása helyett. A nemzetközi színtéren viszont láthatunk valódi pengeváltásokat is.

tovább

Az ELTE BTK HÖK listájáról

Dr. Jóri András - 2013. február 19.

A nap adatvédelmi híre az ELTE BTK HÖK listájáról szól, amelyen a leendő egyetemisták számos (vallásra, szexuális orentációra) vonatkozó érzékeny adatát (vagy az erről szóló véleményeket) tüntették fel.

tovább

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása – avagy „keep bangin' on the wall of Fortress Europe”

Dr. Jóri András - 2013. február 19.

Mindkét korábbi írás hivatkozott arra az adatvédelmi rendeletjavaslatra, amelyet az Európai Bizottság tett közzé 2012 január 25-én. A rendelet elfogadása radikális válozást hozna az adatvédelem eddigi európai szabályozásában. Az így megvalósuló egységes EU-szintű rendszer célja az adatkezelési eljárásokkal kapcsolatos és a nyilvántartási kötelezettségek, és a határon átnyúló tevékenységet folytató adatkezelők tevékenységének egyszerűsítése, valamint az érintett személyek és a felügyelő hatóságok jogainak erősítése. Új meghatározások jelennek meg, a javaslat részletezi a harmadik országokba történő adattovábbítás feltételeit, új kötelezettségek terhelik majd az adatkezelőket és adatfeldolgozókat (pl. adatvédelmi felelős kötelező kinevezése, adatbiztonsági értesítések, széles körű dokumentációs kötelezettség). A szabályozás biztosítani igyekszik az adatvédelmi felügyeletek valós függetlenségét is, illetve innovatív változásokat vezet be a nemzeti felügyeletek együttműködését és az egységes joggyakorlatot elősegítendő, az ún. konzisztencia-mechanizmus keretében.
Ideje hát, hogy részleteiben is megismerjük a rendeletjavaslatot. Az elmúlt években kialakult Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó jogi tanácsadók azon csapata, akik nemzetközi színvonalon, környezetben és tájékozottsággal foglalkoznak a területtel; a blog újraindítása kapcsán az is szándékom, hogy a legjobbaknak felületet biztosítsak ezeken az oldalakon. E heti vendégszerzőnk dr. Domokos N. Márton, az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna ügyvédje, akinek célja, hogy bemutassa a rendeletjavaslat legfontosabb rendelkezéseit és az érintettek számára várható gyakorlati következményeket (eredeti publikáció).

I have already referred to the draft general data protection regulation published by the European Commission on 25 January 2012 in my previous posts. The general data protection regulation would mean a radical change in the direction of the existing European regulation of data privacy. The purpose of the unified EU level system is to simplify the obligations regarding data processing, registration and cross-border activities and to strengthen the rights of the relevant persons and regulatory authorities. New definitions and more detailed terms and conditions for data transfer to third countries are introduced, and new obligations will be imposed on data controllers and data processors (e.g. mandatory appointment of a data privacy officer, security breach notifications, wide scope of documentation obligations). The draft regulation aims at ensuring the independence of data protection authorities, and would facilitate the cooperation between national DPAs and shaping a uniform legal practice through an innovative tool called the consistency mechanism.
Thus, let’s have a closer look at the draft regulation. In the latest years, a new generation of legal advisors has emerged in Hungary, dealing with data protection issues on an international level, with the necessary knowledge and awareness. It is my intention to provide them the opportunity to publish on this website. Our guest author this week is Marton N. Domokos of Ormai and Partners CMS Cameron McKenna; the purpose of his article is to present the most important provisions of the draft regulation and the anticipated practical consequences for the relevant persons (in Hungarian, first published here).

tovább

András Jóri: Convergence and centralisation: a former DPAs point of view

Dr. Jóri András - 2013. február 13.

Az itt következő írás a londoni Data Protection Law and Policy jubileumi, századik számában jelent meg. A felkérésben csak a fő téma szerepelt: "future of privacy" - ezen belül szabadon választhattam meg, miről írok. A cikket három olyan kihívásnak szenteltem, amelyek sürgős választ követelnek, és ezek a válaszok alapvetően formálják majd az adatvédelem jövőjét. Az első a konvergenciával kapcsolatos: vajon sikerül-e közös, globális szabályozást létrehozni? Sikerül-e közös nevezőre hozni Európa és az Egyesült Államok adatvédelmi követelményeit? A második: a centralizáció. Sikerül-e Európán belül hatékony, egységesen fellépő adatvédelmi felügyeleti rendszert létrehozni? Bár az EU rendeletjavaslatát sokszor bírálják azért, mert az ott előirányzott központosítás sértheti a nemzeti adatvédelmi felügyelők függetlenségét, szerintem ez nem így van; sőt, a javasolt megoldások azokban az országokban is segíthetik a jogvédelmet, ahol a helyi hatóságok nem állnak a helyzet magaslatán. És végül a harmadik kihívás: hogyan oldjuk meg adatvédelem és nyilvánosság, titok és transzparencia konfliktusait egy fokozatosan egységesülő európai jogi környezetben, ha az e konfliktusra adott válaszok jellemzően kultúrafüggők? E három kihívás áll jelenleg az európai adatvédelmi jog alakítói előtt.

tovább

Soós Andrea Klára: Az adatvédelmi hatóságok „teljes függetlensége”: az Európai Unió Bíróságának gyakorlata

Dr. Jóri András - 2013. február 5.

Az adatvédelmi hatóságok „teljes függetlensége” az Európai Unió joga szerint alapvető követelmény. Az Európai Unió Bírósága eleddig két ügyben értelmezte a fogalmat: az egyikben egyes német, a másikban az osztrák adatvédelmi hatóság függetlensége volt az ügy tárgya. Jelenleg is folyamatban van a Bizottság kontra Magyarország ügy, amelynek során az magyar adatvédelmi felügyeleti rendszer átszervezéséről foglal majd állást a Bíróság. Az ügyeket és azok tanulságait dr. Soós Andrea ügyvédnő elemzi (eredeti megjelenés helye: Infokommunikáció és Jog 52 (2012/5-6) 219-223 o.)

„Complete independece” of data protection authorities is a fundamental requirement of European data protection law. The European Court of Justice interpreted this term in two cases: in the first case, it assessed the independence of certain German data protection authorities; in the second one, the subject of the case was the independence of the Austrian DPA. In European Commission v Hungary, the Court will decide on the „reorganization” of the Hungarian system of data protection supervision. The cases and their implications are analyzed in this article by Andrea Soós, attorney at law. (in Hungarian; first published in Infokommunikáció és Jog 52 (2012/5-6) p 219-223)

tovább
A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.